Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000287756

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002877xx / 000287756.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000287756
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19940512d2001----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostLepený třecí prvek, způsob jeho výroby, a zařízení pro jeho provádění Adhesively bonded friction element, process of its production and apparatus for making the same
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2001
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19930515
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19940512
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20010117
Obecné poznámkyPrávo přednosti: GB 1993/9310031
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1995-2945
Anotace, referát...there is also claimed an apparatus containing means for making the above-described manufacturing process. eng
Anotace, referátLepený třecí prvek obsahuje nosič (100) s plošným základním dílem (12) s důlkovitými vybráními (14), a třecí obložení (16), tvořené základní hmotou z termosetické pryskyřice, obsahující výztužná vlákna a materiály, modifikující tření, válcované a vytvrzené na tuhý tvar, přidržované vzhledem k plošnému základnímu dílu (12) nosiče (100) mezilehlou vytvrzenou termosetickou pryskyřicí (20) lepidla. Pryskyřice (20) lepidla je přítomná jako tenký film, který je přizpůsoben povrchovému profilu plošného základního dílu (12) a jeho každému vybrání (14), a obložení (16) má rozhraní s filmem, které má stejný rozsah jako hlavní plocha (17) obložení (16) a je těsně přizpůsobeno povrchovému profilu plošného základního dílu (12) v důsledku vytvrzování pryskyřičné základní hmoty prvku obložení (16) na místě na plošném základním dílu (12), při jejím radiálním vymezování. Při způsobu se plastický polotovar třecího prvku obložení (16) válcuje s vláknovými materiály, orientovanými mezi hlavními plochami (17, 18), pro vymezování předem určené válcované tloušťky a hustoty, vrstva pryskyřice (20) lepidla a plastický polotovar prvku obložení (16) se sendvičovitě uloží mezi plošný základní díl (12) a s ním spolupůsobící opěrnou plochou, přičemž menší plochy (19) jsou odkryté. Během vytvrzování se působí vymezovacím tlakem na prvek obložení prostřednictvím hlavních ploch (17, 18) pro vymezení hustoty vytvrzeného obložení a polohy druhé hlavní plochy (18) vzhledem k plošnému základnímu dílu (12) nosiče (100). Řešení se dále vztahuje na zařízení, obsahující prostředky pro provádění způsobu. cze
Anotace, referátThe invented adhesively bonded friction element comprises a carrier (100) with flat fundamental part (12) with pit-like recesses (14) and a friction lining (16) formed by a fundamental material of thermoplastic resin containing reinforcing fibers and materials modifying friction, rolled and hardened to solid form held-down with respect to the carrier (100) flat fundamental part (12) by intermediate hardened thermosetting resin (20) of adhesive. The adhesive (20 resin is present as a thin film that is adapted to surface profile of the flat fundamental part (12) and to each recess (14) thereof. The lining (16) has interface with the film having the same range as the lining (16) main surface (17) and is tightly adapted to the surface profile of the flat fundamental part (12) due to hardening of the resinous fundamental material of the lining (16) element in situ on the flat fundamental part (12) during radial definition thereof. The production process is characterized in that the plastic lining (16) friction element half-finished product is rolled together with fibrous materials oriented between the main surfaces (17, 18) for defining the predetermined rolling thickness and density. Subsequently the layer of the adhesive resin (20) and the plastic lining (16) friction element half-finished product are put in sandwich manner between the flat fundamental part (12) and a bearing surface communicating therewith, whereby smaller surfaces (19) are uncovered. During hardening the system is subjected to a defined pressure acting on the lining element through the mediation of the main surfaces (17, 18) in order to define density of the hardened lining as well as position of the second main surface (18) with respect to the carrier (100) flat fundamental part (12). In the present invention... eng
Souběžný názevAdhesively bonded friction element, process of its production and apparatus for making the same
Další system.sel.j.F 16D 069/00 MPT
Další system.sel.j.F 16D 069/04 MPT
Osobní jm.-sekund.oBaldwin Douglas Derbyshire (GB) p
Osobní jm.-sekund.oŠvorčík Otakar Praha 2, Hálkova 212000 z
Korpor.,akce-sek.o.G. B. TOOLS & COMPONENTS EXPORTS LIMITED Manchester (GB) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20010117
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 287756
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1842
Katalogizátor20060721 SVK06 1401