Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000287773

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002877xx / 000287773.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000287773
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19920617d2001----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob výroby pláště pneumatiky a zařízení pro jeho provádění Process for producing tyre casing and apparatus for making the same
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2001
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19910617
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19920617
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20010117
Obecné poznámkyPrávo přednosti: FR 1991/9107505
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1992-1866
Anotace, referátPři způsobu výroby se přisouvaný kordový materiál (4) dělí na kordové díly (40), které se ukládají na tuhý nosič, vymezující tvar vnitřního povrchu pláště pneumatiky, který byl před tím opatřen nejméně jednou vrstvou surového kaučuku. Na nosiči se postupně sestavuje celý plášť nebo jeho část z výztuže a vrstev surového kaučuku. Kordový materiál (4) se odebírá přívodními prostředky kordového materiálu a každý kordový díl (40) se ukládá pomocí nejméně jedné ukládací hlavy (3A) opisující oběžnou dráhu, obklopující nosič a obsahující oblast ukládání kordového dílu (40) na nosič, vymezovanou předním a zadním okrajem (B1, B2) vytvářené výztuže. Tato oběžná dráha leží v rovině, která protíná osu (20) otáčení nosiče v seřizovatelném úhlu (.alfa.). Nosičem se otáčí okolo jeho vlastní osy (20), odpovídající ose vytvářeného pláště pneumatiky, s úhlovou rychlostí závislou na úhlové rychlosti oběhu ukládací hlavy (3A), počtu ukládacích hlav a rozteči ukládání kordových dílů (40). Zařízení obsahuje rám (1), jádro (2), odebírací prostředky pro odebírání určené délky kordového materiálu (4) pro vytváření kordových dílů (40), nejméně jednu ukládací hlavu (3A), opisující oběžnou dráhu, a unášecí prostředky uvedené nejméně jedné ukládací hlavy (3A) po oběžné dráze a otáčecí prostředky pro otáčení jádrem (2) okolo jeho osy (20) otáčení. cze
Anotace, referátWhen producing a tyre casing a fed cord material (4) is cut to cord parts (40) that are put onto a solid carrier defining a shape of the tyre casing inner surface that had been provided in advance with at least one layer of crude rubber. The whole tyre casing or a portion thereof is successively assembled on the carrier from reinforcement and crude rubber layers. The cord material (4) is withdrawn by supply means of the cord material and each cord part (40) is put by means of at least one deposition head (3A) circumscribing an orbit, encompassing the carrier and including a region of laying the cord part (40) onto the carrier, defined by front and rear edge (B1, B2) of the formed reinforcement. This orbit lies in a plane intersecting the carrier axis (20) of rotation in an adjustable angle {alpha}. The carrier is turned about its own axis (20) corresponding to axis of the tyre casing just formed at angular velocity that is dependent on angular velocity of the head deposition head (3A) the number of the deposition heads and a pitch of the deposition of the cord parts (40). The apparatus for making the above-described process includes a frame (1) a core (2) withdrawal means for withdrawing determined length of the cord material (4) for forming the cord parts (40), at least one deposition head (3A) circumscribing an orbit, and means for entraining said at least one deposition head (3A) on the orbit as well as turning means for turning the core (2) about its axis (20) or rotation. eng
Souběžný názevProcess for producing tyre casing and apparatus for making the same
Další system.sel.j.B 29D 030/10 MPT
Další system.sel.j.B 29D 030/16 MPT
Osobní jm.-sekund.oDebroche Claude Cebazat (FR) p
Osobní jm.-sekund.oLaurent Daniel Meylan (FR) p
Korpor.,akce-sek.o.SEDEPRO Paris (FR) m
Korpor.,akce-sek.o.Všetečka Miloš JUDr. advokát Praha 1, Žitná 25, 11504 z
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20010117
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 287773
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1842
Katalogizátor20060721 SVK06 1401