Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000287790

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002877xx / 000287790.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000287790
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19910814d2001----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob plně suchého odsíření zplodin hoření a zařízení k jeho provádění Entirely dry desulfurization process of combustion products and apparatus for making the same
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2001
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19900817
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19910814
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20010214
Obecné poznámkyPrávo přednosti: EP 1990/90115773
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1992-1193
Anotace, referát...form of logarithmic spiral. Flame tube (31) has for the burner combustion output of 3.9 MW the following dimensions: flame tube (31) diameter (D5) 1400 mm and flame tube (31) length (L5) 3850 mm, or the combustion space can be square with identical hydraulic cross section. eng
Anotace, referát...se stejným hydraulickým průřezem. cze
Anotace, referátThe invented dry desulfurization process is characterized in that light ash is activated by heating a fuel containing the light ash at burning heating rate greater than 3000 degC/s, preferably more than 5000 degC, to a temperature higher than 900 degC, preferably 1200 degC, however under the light ash sintering temperature at a dwell in a flame. Subsequently combustion products are cooled down to a temperature lying with temperature range of water dew point and admissible maximum above water dew point, whereby the admissible maximum depends on time dwell of combustion products from start of cooling down until separation of fine dusty particles of light ash is apparent. At the same time at time dwell of 0.8 s the temperature maximum is 25 degC, at time dwell of 0.1 s the temperature maximum is 11 degC and values between these extreme points are interpolated, whereupon light ash is separated from combustion products. When fuel does not contain light ash, absorbents, such as limestone meal in finely milled form is blown in the flame. The absorbent particles, respectively light ash particles are then treated in similar manner as indicated above. The apparatus for making the invented process is characterized in that a burner (3) has a divergent combustion throat (17) with a convergent nozzle (19) of flame acceleration with the following dimensions for combustion output of 3.9 MW: inlet diameter (D1) of the combustion throat (17) 338 mm, outlet diameter (D2) of the combustion throat (17) 700 mm, flame acceleration nozzle (19) outlet diameter (D3) 350 mm, length (L1) of blade grate (13) 197 mm and length (L2) of the combustion throat (17) 1470 mm. Radial guide blades have lead angle within 6 degrees and 12 degrees, preferably within 8 degrees and 10 degrees and have preferably... eng
Anotace, referátZpůsob spočívá v tom, že se polétavý popílek aktivuje ohřevem paliva, obsahujícího popílek, spalováním s rychlostí ohřevu více než 3000 .degree.C/s, přednostně více než 5000 .degree.C, na teplotu více než 900 .degree.C, přednostně 1200 .degree.C, avšak pod slinovací teplotou popílku při prodlevě v plameni. Potom se zplodiny ochladí na teplotu, která leží v teplotním rozmezí teplota rosného bodu vody a přípustné maximum nad teplotou rosného bodu vody, přičemž přípustné maximum závisí na časové prodlevě zplodin od nastávajícího ochlazování do oddělování jemných prachových částic popílku. Přitom při časové prodlevě 0,8 s činí teplotní maximum 25 .degree.C, při časové prodlevě 0,1 s činí teplotní maximum 11 .degree.C a hodnoty mezi tím se interpolují, načež se ze zplodin oddělí popílek. Přitom pokud palivo neobsahuje popílek, dmýchají se do plamene nejprve absorbenty, například vápencová moučka, v jemně mleté podobě. Na částice absorbentu, resp. popílku, se pak působí obdobně, jako bylo uvedeno vpředu. Podstata zařízení spočívá v tom, že hořák (3) má divergentní spalovací hrdlo (17) s konvergentní tryskou (19) urychlení plamene s následujícími rozměry pro spalovací výkon 3,9 MW: vstupní průměr (D1) spalovacího hrdla (17) 338 mm, výstupní průměr (D2) spalovacího hrdla (17) 700 mm, výstupní průměr (D3) trysky (19) urychlení plamene 350 mm, délka (L1) lopatkové mříže (13) 197 mm a délka (L2) spalovacího hrdla (17) 1470 mm. Radiální vodicí lopatky mají úhel stoupání mezi 6.degree. a 12.degree., přednostně mezi 8.degree. a 10.degree. a jsou výhodně vytvořeny v podobě logaritmické spirály. Trubka (31) plamene má pro spalovací výkon hořáku 3,9 MW následující rozměry: průměr (D5) trubky (31) plamene 1400 mm a délku (L5) trubky (31) plamene 3850 mm, nebo je spalovací prostor pravoúhlý... cze
Souběžný názevEntirely dry desulfurization process of combustion products and apparatus for making the same
Další system.sel.j.B 01D 053/50 MPT
Osobní jm.-sekund.oPröstler Josef Geretsried (DE) p
Korpor.,akce-sek.o.SCHOPPE FRITZ Geretsried (DE) m
Korpor.,akce-sek.o.Švorčík Otakar JUDr. advokát Praha 1, Žitná 25, 11505 z
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20010214
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 287790
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1842
Katalogizátor20060721 SVK06 1401