Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000287797

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002877xx / 000287797.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000287797
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19951206d2001----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostObkladová deska s kotvicími prvky Lining panel with anchoring elements
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2001
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19951206
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20010214
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1995-3222
Anotace, referátObkladová deska s osazenými kotvicími prvky v místech přichycování k nosné podkladní konstrukci je určená pro montované obklady. Obkladová deska má kotvicí prvky (3) uchycené do slepých zářezů (2) obkladové desky (1) v určených kotvicích místech na desce. Kotvicí prvky jsou úchytnými čelistmi (5) zasunuty do slepých zářezů (2), šikmo vyhloubených ve tvaru kruhové úseče v rubové ploše obkladové desky (1). Osové roviny obou slepých zářezů (2) jsou symetricky uspořádány k podélné rovině symetrie slepých zářezů (2) a svírají s povrchem obkladové desky (1) ostrý úhel (.alfa.) a doplňkový úhel (180.degree. - .alfa.). Ostrý úhel (.alfa.) zahrnuje pásmo od 15.degree. do 89.degree.. Sevření nebo rozevření úchytných čelistí (5) v zářezech (2) je dáno polohou stavěcího ústrojí (6) kotvicího prvku (3), přičemž závěsný háček (7) je nerozebíratelně spojen s kotvicím prvkem (3) a zavěšen na podkladní konstrukci. cze
Anotace, referátThe invented lining panel being provided with anchoring elements at spots of attaching to a supporting fundamental structure is intended for assembled linings. The anchoring elements (3) of the lining panel are secured in blind slits (2) of the lining panel (1) in determined anchoring spots on the panel. The anchoring elements are inserted by securing jaws (5) in the blind slits (2) being obliquely recessed in the form of a sector of a circle in the lining panel (1) back surface. Axial planes of both the blind slits (2) are arranged symmetrically to longitudinal plane of the blind slit (2) symmetry and form with the lining panel (1) surface an acute angle {alpha} and a complementary angle (180 degree - {alpha}. The acute angle {alpha} includes a zone extending from 15 degrees to 89 degrees. Clamping or opening of the securing jaws (5) in the slits (2) is given by position of an adjusting mechanism (6) of the anchoring element (3), whereby a suspension hook (7) being suspended on the supporting fundamental structure is unremovably coupled with the anchoring element (3). eng
Souběžný názevLining panel with anchoring elements
Další system.sel.j.E 04F 013/08 MPT
Další system.sel.j.E 04F 013/14 MPT
Osobní jm.-sekund.oLEŽATKA ALEŠ Brno (CZ) m
Osobní jm.-sekund.oLežatka Aleš Brno (CZ) p
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20010214
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 287797
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1842
Katalogizátor20060721 SVK06 1401