Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000287903

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002879xx / 000287903.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000287903
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19970530d2001----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZařízení a způsob pro výrobu železné houby Process and apparatus for producing iron sponge
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2001
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19960612
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19970530
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20010314
Obecné poznámkyPrávo přednosti: DE 1996/19625127
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1998-4000
Anotace, referátNavrhované řešení se týká zařízení pro výrobu železné houby z kusů oxidu železa v redukční šachtové peci (1) za použití horkého redukčního plynu, který obsahuje prach a je bohatý oxidem uhelnatým. Redukční plyn se generuje v generátoru plynu parciální oxidací pevného, uhlík obsahujícího materiálu a do redukční šachtové pece (1) se dodává přes několik postranních vstupů (3) redukčního plynu, které se nachází ve stejné výšce po obvodě redukční šachtové pece (1) na spodním konci redukční zóny. Kusy oxidů železa se do redukční šachtové pece (1) přivádí v její horní oblasti a ve formě železné houby se odvádí z její spodní části. Pod rovinou postranních vstupů (3) redukčního plynu jsou uspořádané přídavné vstupy (15) redukčního plynu, které mají tvar nejméně jednoho zdola otevřeného kanálu (11), který se rozkládá z vnějšku do radiálně středové oblasti redukční šachtové pece (1), a/nebo nejméně jedné píšťaly (8), která se rozkládá z vnějšku šikmo směrem dolů do radiálně středové oblasti redukční šachtové pece (1) a má otevřený vnitřní konec. Redukční plyn se tedy může přivádět také do radiálně středové vnitřní oblasti redukční šachtové pece, takže přívod prachu v redukčním plynu není omezen jen na vnější oblast sypkého materiálu v redukční šachtové peci. cze
Anotace, referátThe present invention relates to an apparatus for producing iron sponge from lumps of iron oxide within a reducing shaft furnace (1) by making use of hot reduction gas that contains dust and is rich in carbon monooxide. The reduction gas is generated in a gas producer by partial oxidation of solid, carbon-containing material and is supplied into the reducing shaft furnace (1) via several reduction gas side inlets (3) that are situated at the same height level all over the reducing shaft furnace (1) circumference at the bottom end of the reduction zone thereof. Lumps of iron oxide are supplied into the reducing shaft furnace (1) in the upper region thereof and they are discharged in the form of an iron sponge from the bottom part thereof. Below the level of the reduction gas side inlets (3) there are arranged auxiliary reduction gas inlets (15) having the form of at least one channel (11) open from below, which extends from outside into the radially central zone of the reducing shaft furnace (1), and/or at least one belly pipe (8), extending from outside obliquely downward in the radially central zone of the reducing shaft furnace (1) and which has its inner end open. The reduction gas can thus be also supplied into the radially central zone of the reducing shaft furnace so that dust supply in the reduction gas is not restricted to outer area of bulk material in the reducing shaft furnace, only. eng
Souběžný názevProcess and apparatus for producing iron sponge
Další system.sel.j.C 21B 013/02 MPT
Další system.sel.j.C 21B 013/14 MPT
Osobní jm.-sekund.oAndera Jiří Praha 7, Nad Štolou 1217000 z
Osobní jm.-sekund.oVuletic Bogdan Düsseldorf (DE) p
Korpor.,akce-sek.o.VOEST-ALPINE INDUSTRIEANLAGENBAU GMBH Linz (AT) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20010314
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 287903
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1842
Katalogizátor20060721 SVK06 1401