Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000287910

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002879xx / 000287910.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000287910
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19950412d2001----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob čištění spalin, obsahujících oxidy dusíku z palivové reakční zóny parního generátoru a parní generátor k provádění tohoto způsobu Purification process of combustion products containing nitrogen oxides from a fuel reaction zone of a steam producer and a steam producer for making the same
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2001
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19940412
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19950412
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20010314
Obecné poznámkyPrávo přednosti: US 1994/226483
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1996-2977
Anotace, referátThe invented purification process of combustion products from a fuel reaction zone of a steam producer comprises maintaining combustion reactions within the reaction zone during which hot gases containing nitrogen oxides are generated, further reduction of nitrogen oxides in a first reduction stage by introducing hot gases into contact with a reducing agent at a temperature higher than 800 degC, discharge of hot gases from the reduction zone and their exhaustion into a waste gas convection section where their cooling down to a temperature of at least 500 degC takes place due to surfaces of the convection zone for steam heating, reduction of nitrogen oxides in a second reduction stage by subjecting gases of the first reduction stage containing the reducing agent to catalytic reduction of nitrogen oxides in the waste gas convection section. Catalytic treatment temperature in the second reduction stage is stabilized by maintaining gas temperature at optimal operating temperature level of +/- 25 degC of the catalyst used in the second reduction stage by the control of a heat-exchanging medium over surfaces preceding the second reduction stage. In the present invention there is also disclosed a steam producer comprising a fuel reaction chamber being provided with a means for introduction of the reducing agent into waste gases, further a waste gas convection section with heat-exchanging elements and a means for catalytic reduction of nitrogen oxides and being connected with the reaction chamber. In front of the means for the catalytic reduction, whose part is a catalytic bed being shorter than 2 meters, there are placed heat-exchanging elements and a means for controlling flow of the heat-exchanging medium in the heat-exchanging elements. eng
Anotace, referátZpůsob čištění spalin z palivové reakční zóny parního generátoru zahrnuje udržování spalovacích reakcí v reakční zóně, při kterých vznikají horké plyny, obsahující oxidy dusíku; redukci oxidů dusíku v prvním redukčním stupni zavedením horkých plynů do styku s redukčním činidlem při teplotě vyšší než 800 .degree.C; vypouštění horkých plynů z reakční zóny a jejich odvádění do odplynové konvekční sekce, kde dochází pomocí povrchů konvekční zóny pro ohřev páry k jejich ochlazení na teplotu alespoň 500 .degree.C; redukci oxidů dusíku ve druhém redukčním stupni vystavením plynů z prvního redukčního stupně, obsahujících redukční činidlo, katalytické redukci oxidů dusíku v odplynové konvekční sekci. Teplota katalytického zpracování ve druhém redukčním stupni se stabilizuje udržováním teploty plynů na úrovni .+-.25 .degree.C optimální pracovní teploty katalyzátoru, použitého ve druhém redukčním stupni regulací průtoku teplosměnného média na teplosměnných površích, předcházejících druhému redukčnímu stupni. Vynález se rovněž týká parního generátoru, který zahrnuje palivovou reakční komoru s prostředkem pro zavádění redukčního činidla do odplynů, odplynovou konvenční sekci s teplosměnnými prvky a prostředkem pro katalytickou redukci oxidů dusíku, která je spojena s reakční komorou. Před prostředkem pro katalytickou redukci, jehož součástí je katalytické lože kratší než 2 metry, jsou umístěny teplosměnné prvky a prostředek pro regulaci průtoku teplosměnného média v teplosměnných prvcích. cze
Souběžný názevPurification process of combustion products containing nitrogen oxides from a fuel reaction zone of a steam producer and a steam producer for making the same
Další system.sel.j.B 01D 053/56 MPT
Další system.sel.j.F 23J 015/02 MPT
Osobní jm.-sekund.oHiltunen Matti Karhula (FI) p
Osobní jm.-sekund.oLee Yam San Diego (US, CA) p
Osobní jm.-sekund.oViel Lamare Charles Täby (SE) p
Osobní jm.-sekund.oČermák Karel Praha 1, Národní 3211000 z
Korpor.,akce-sek.o.FOSTER WHEELER ENERGIA OY Helsinki (FI) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20010314
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 287910
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1842
Katalogizátor20060721 SVK06 1401