Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000287914

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002879xx / 000287914.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000287914
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19941123d2001----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostDigitální fázový detektor Digital phase detector
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2001
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19931229
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19941123
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20010314
Obecné poznámkyPrávo přednosti: DE 1993/4344867
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1996-1865
Anotace, referátDigitální fázový detektor k získání informací o fázi mezi referenčním taktem (RT) a porovnávaným taktem (VT) obsahuje logické členy (STA, STO) vytvořené jako první prostředky pro generování signálů Start a Stop z časově po sobě následujících impulzů referenčního taktu (RT) a porovnávaného taktu (VT), dále čítač (Z) pro počítání impulzů čítacího taktu (ZT) v časové mezeře mezi signálem Start a následujícím signálem Stop, přičemž hodnota čítače (Z) představuje míru fázového posuvu mezi referenčním taktem (RT) a porovnávaným taktem (VT), a druhé prostředky pro získávání informace o znaménku z porovnávaného taktu (VT), zpožďujícího se nebo předbíhajícího se vůči referenčnímu taktu (RT). Digitální fázový detektor obsahuje třetí prostředky (MP) pro přičtení konstanty k hodnotě (ZW) čítače (Z) a pro přiřazení informace o znaménku k výsledné hodnotě. cze
Anotace, referátThe invented digital phase detector intended for obtaining information of phase between a reference clock cycle (RT) and comparing clock cycle (VT) contains logical elements (STA, STO) performed as first means for generating Start and Stop signals from the reference clock cycle (RT) pulses following immediately each other (RT) and the comparing clock cycle, further a counter (Z) for counting pulses of a counting clock cycle (ZT) within a timing gap between the Start signal and the next Stop signal, whereby the counter (Z) value represents the extent of a phase shift between the reference clock cycle (RT) and the comparing clock cycle (VT), and second means for obtaining information of the sign from the comparing clock cycle (VT), being delayed or lead with respect to the reference clock cycle (RT). The proposed digital phase detector further contains third means (MP) for adding a constant to the (ZW) value of the counter (Z) and for assignment of the sign information to the resulting value. eng
Souběžný názevDigital phase detector
Další system.sel.j.G 01R 025/08 MPT
Osobní jm.-sekund.oHořejš Milan Praha 1, Národní 3210100 z
Osobní jm.-sekund.oMeller Wolfgang Backnang (DE) p
Osobní jm.-sekund.oWidmann Fritz Ilsfeld (DE) p
Korpor.,akce-sek.o.ROBERT BOSCH GMBH Stuttgart (DE) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20010314
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 287914
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1842
Katalogizátor20060721 SVK06 1401