Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000287920

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002879xx / 000287920.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000287920
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19960715d2001----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostAntibakteriální přípravek Antibacterial preparation
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2001
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19960715
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20010314
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1996-2095
Anotace, referátAntibakteriální přípravek na bázi stříbra na anorganickém nosiči, s bakteriostatickou až biocidní účinností pro široké spektrum mikroorganismů, zejména do polymerů, vodou ředitelných rozpouštědlových systémů a organických systémů zahrnuje 1.10.sup.-6.n. až 7,2 % hmotn. kovového koloidního stříbra, a 1,33.10.sup.-6.n. až 15,67 % hmotn. nejméně jednoho halogenidu stříbrného ze skupiny zahrnující chlorid, bromid a jodid stříbrný. Zbytek do 100 % hmotn. představuje anorganický nosič, sestávající z mikročástic o zrnitosti 0,1 až 30 mikrometrů nejméně jedné sloučeniny ze skupiny zahrnující oxid hlinitý, křemičitý a titaničitý, hydroxid hlinitý, uhličitany a podvojné uhličitany hořčíku, vápníku a baria, hlinitokřemičitany a podvojné hlinitokřemičitany lithia, sodíku, draslíku, hořčíku, vápníku a barya. Poměr celkového obsahu halogenidů k celkovému obsahu stříbra v obou formách je v sumárním molárním poměru od 1.10.sup.-6.n. do 1 molu. Antibakteriální přípravek dále může obsahovat pojicí složky o zrnitosti 0,1 až 30 mikrometrů v množství 0,5 až 40 % hmotn. Pojicí složkou je alespoň jedna sloučenina ze skupiny zahrnující fosforečnany, hydrogenfosforečnany, difosforečnany, dihydrogenfosforečnany, fosfornany sodíku, draslíku, vápníku, a hořčíku, a hydroxid vápenatý a hořečnatý. cze
Anotace, referátThe invented antibacterial preparation based on silver on an inorganic carrier, exhibiting bacteriostatic to biocidal activity for a wide spectrum of microorganisms, particularly in polymers, water dilutable solvent systems and organic systems comprises 1.10e-6 to 7.2 percent by weight of metallic colloidal silver, and 1.33.10e-6 to 15.67 percent by weight of at least one silver halide being selected from a group comprising silver chloride, bromide and iodide. Balance up to 100 percent by weight represents inorganic carrier, consisting of microparticles with particle size ranging from 0.1 to 30 micrometers of at least one compound being selected from a group comprising aluminium oxide, silicon dioxide and titanium dioxide, aluminium hydroxide, magnesium carbonates and magnesium, calcium and barium double carbonates, aluminosilicates and double aluminosilicates of lithium, sodium, potassium, magnesium, calcium and barium. Ratio of the total amount of halides to total amount of silver in both the forms ranges in summary molar ratio from 1.10e-6 to 1 mole. The proposed antibacterial preparation can further contain binding components with grain size ranging from 0.1 to 30 micrometers and in amount within the range of 0.5 to 40 percent by weight. The binding component can be represented by at least one compound being selected from a group comprising phosphates, hydrogen phosphates, diphosphates, dihydrogen phosphates, sodium, potassium, calcium and magnesium phosphinates, and calcium and magnesium hydroxide. eng
Souběžný názevAntibacterial preparation
Další system.sel.j.A 01N 025/08 MPT
Další system.sel.j.A 01N 055/02 MPT
Osobní jm.-sekund.oJALOVČIAR VLADIMÍR Trenčín (SK) m
Osobní jm.-sekund.oJalovčiar Vladimír Trenčín (SK) p
Osobní jm.-sekund.oKabátová Viera Žilina (SK) p
Osobní jm.-sekund.oSUROVEC JÁN Nová Dubnica (SK) m
Osobní jm.-sekund.oSlávik Juraj Žilina (SK) p
Osobní jm.-sekund.oSmrčková Marie Praha 4, Ctiradova 114000 z
Osobní jm.-sekund.oSurovec Ján Nová Dubnica (SK) p
Korpor.,akce-sek.o.VÚTCH-CHEMITEX SPOL. S R. O. Žilina (SK) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20010314
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 287920
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1842
Katalogizátor20060721 SVK06 1401