Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000287925

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002879xx / 000287925.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000287925
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19930930d2001----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostSubstituované pyrazoly a farmaceutické prostředky na jejich bázi Substituted pyrazoles and pharmaceutical preparations based thereon
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2001
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19921217
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19930930
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20010314
Obecné poznámkyPrávo přednosti: US 1992/992228
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1995-1582
Anotace, referátIn the present invention there are disclosed substituted pyrazoles of the general formula I, in which Ri1 represents hydrogen or a phenyl group; Ri3 represents an alkyl group containing 1 to 6 carbon atoms; Xi1 represents a covalent bond or a sulfur atom; Y represents a phenyl group that is substituted with one to three substituents being selected independently on each other from a group comprising fluorine, chlorine, bromine and a methyl group and/or one trifluoromethyl group; Ri4 represents a hydrogen atom and Ri5 represents a hydrogen atom or the group of the formula -CHi2ORi6; or Ri4 and Ri5 both represent the group of the formula -ORi6 and Ri6 represents a hydrogen atom or an alkyl group having 1 to 6 carbon atoms, as well as their pharmaceutically acceptable acid addition salts. In the present invention there is also described a pharmaceutical preparation for treating (a) diseases produced or facilitated by corticotrophin releasing factor or (b) diseases conditioned on stress and anxiety such as depression produced by stress and headache, intestine irritation syndrome, inflammatory diseases, immunity suppression; infections mediated by human immunodeficiency virus (HIV); Alzheimer's disease; gastrointestinal diseases; anorexia nervosa; hemorrhagic stress; abstinence symptoms after elimination of drugs and alcohol; narcomania; and problems connected with fertility, which contains substituted pyrazole of the general formula I defined above in an amount that is effective for treatment of the above-specified diseases and a pharmaceutically acceptable carrier. eng
Anotace, referátSubstituované pyrazoly obecného vzorce I, kde R.sub.1.n. představuje vodík nebo fenylskupinu; R.sub.3.n. představuje alkylskupinu s 1 až 6 atomy uhlíku; X.sub.1.n. představuje kovalentní vazbu nebo atom síry; Y představuje fenylskupinu, která je substituována jedním až třemi substituenty nezávisle zvolenými z fluoru, chloru, bromu a methylskupiny a/nebo jednou trifluormethylskupinou; R.sub.4.n. představuje atom vodíku a R.sub.5.n. představuje atom vodíku nebo skupinu vzorce -CH.sub.2.n.OR.sub.6.n.; nebo R.sub.4.n. a R.sub.5.n. oba představují skupinu vzorce -OR.sub.6.n. a R.sub.6.n. představuje atom vodíku nebo alkylskupinu s 1 až 6 atomy uhlíku; a jejich farmaceuticky vhodné adiční soli s kyselinami. Farmaceutický prostředek pro léčbu a) chorob vyvolaných nebo usnadněných faktorem uvolňujícím kortikotropin nebo b) chorob podmíněných stresem a úzkostí, jako je deprese vyvolaná stresem a bolest hlavy, syndromu podráždění střev, zánětlivých chorob, potlačení imunity; infekcí virem humánní imunodeficience (HIV); Alzheimerovy choroby; gastrointestinálních chorob; anorexia nervosa; hemorrhagického stresu; abstinenčních symptomů po vysazení drog a alkoholu; narkomanie; a problémů s plodností, který obsahuje substituovaný pyrazol obecného vzorce I definovaný výše v množství, které je účinné pro léčbu této choroby a farmaceuticky vhodný nosič. cze
Souběžný názevSubstituted pyrazoles and pharmaceutical preparations based thereon
Další system.sel.j.A 61K 031/41 MPT
Další system.sel.j.A 61P 007/04 MPT
Další system.sel.j.A 61P 015/08 MPT
Další system.sel.j.A 61P 025/24 MPT
Další system.sel.j.A 61P 025/28 MPT
Další system.sel.j.A 61P 025/32 MPT
Další system.sel.j.A 61P 025/34 MPT
Další system.sel.j.A 61P 025/36 MPT
Další system.sel.j.A 61P 031/18 MPT
Další system.sel.j.C 07D 217/00 MPT
Další system.sel.j.C 07D 231/10 MPT
Další system.sel.j.C 07D 401/06 MPT
Další system.sel.j.C 07D 401/06 MPT
Osobní jm.-sekund.oBright Gene M. Groton (US, CT) p
Osobní jm.-sekund.oMatějka Jan Praha 1, Národní 3211000 z
Osobní jm.-sekund.oWelch Willard M. Mystic (US, CT) p
Korpor.,akce-sek.o.PFIZER INC. New York (US, NY) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20010314
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 287925
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1842
Katalogizátor20060721 SVK06 1401