Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000287928

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002879xx / 000287928.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000287928
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19960201d2001----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostKoncová skříň elektrodialyzátoru, elektrodialyzátor vybavený takovou skříní, a jeho použití Electrodialysis device end box, electrodialysis device equipped with such box and use thereof
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2001
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19950203
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19960201
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20010314
Obecné poznámkyPrávo přednosti: IT 1995/MI000185
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1996-302
Anotace, referátKoncová skříň elektrodialyzátoru obsahuje svislý plech (8) a svislý rám (9), které mezi sebou vymezují dutinu obsahující elektrodu a spojenou s přívodním kanálem (23, 26) a odváděcí kanál (22, 24) elektrolytu, přičemž elektroda obsahuje děrovanou kovovou svislou desku (12), uloženou v dutině, proti plechu (8) a v odstupu od něj tak, že mezi plechem (8) a deskou (12) a rámem (9) je vytvořena komora (21), dělená na svislé kanály (27, 28) svislými přepážkami (29), přičemž kanály (22, 23, 24, 26) ústí do této komory (21). Řešení se dále vztahuje na elektrodialyzátor, obsahující prostřídaně svislé membrány (1, 1'), selektivně propustné pro ionty, a svislé rámy (2) mezi výše uvedenými dvěma koncovými skříněmi (3, 3'). Dále se řešení vztahuje na použití elektrodialyzátoru podle pro elektrodialýzu vodných roztoků chloridu sodného. cze
Anotace, referátThe invented electrodialysis device end box comprises a vertical metal sheet (8) and a vertical frame (9) that both define between each other a cavity containing an electrode and being connected with an electrolyte supply channel (23, 26) and discharge channel (22, 24), whereby the electrode contains a perforated vertically disposed metal plate (12) located in the cavity counter the metal sheet (8) and at a certain distance therefrom so that between the metal sheet (8), the plate (12) and the frame (9) there is formed a chamber (21) divided in vertical channels (27, 28) by vertical partition walls (29), whereby the channels (22, 23, 24, 26) enter this chamber (21). In the present invention there is also claimed an electrodialysis device containing vertical membranes (1, 1') disposed in alternate manner and being selectively permeable to ions, further vertical frames (2) disposed between the two end boxes (3, 3'). In the present invention there is further claimed the use of the electrodialysis device for electrodialysis of sodium chloride aqueous solutions. eng
Souběžný názevElectrodialysis device end box, electrodialysis device equipped with such box and use thereof
Další system.sel.j.C 25B 001/46 MPT
Další system.sel.j.C 25B 013/02 MPT
Osobní jm.-sekund.oBOTTE LUC ING. 560 IT
Korpor.,akce-sek.o.SOLVAY BE
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20010314
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 287928
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1842
Katalogizátor20060721 SVK06 1401