Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000287936

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002879xx / 000287936.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000287936
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19940519d2001----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostObal se skupinou komor pro oddělené uchovávání složek před jejich použitím ve směsi Container with a group of chambers for separated storage of components prior their use in a mixture
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2001
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19930602
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19940519
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20010314
Obecné poznámkyPrávo přednosti: DE 1993/4318312
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1995-3185
Anotace, referátObal pro uchovávání produktu, majícího nejméně dvě složky, je tvořen nejméně dvěma samostatnými komorami (26, 27, 43, 44), ve kterých jsou skladovány jednotlivé složky produktu tak, že jsou hermeticky odděleny od sebe. Jednotlivé komory (26, 27, 43, 44) jsou spolu spojeny takovým způsobem, že mohou být odděleny od sebe pouze po porušení nejméně jedné stěny komory (26, 27, 43, 44). Koncové oblasti stěn komor (26, 27, 43, 44) jsou upraveny do společného uzávěru, takže jednotlivé komory (26, 27, 43, 44) mohou být vyprazdňovány pouze současně. Ve výhodném provedení obsahuje obal nejméně jednu skládanou lepenkovou krabici (11) mající přední stěnu (12), zadní stěnu (13), boční stěny, spodní chlopně (14) a horní chlopně (15), přičemž uvnitř skládané lepenkové krabice (11) jsou uloženy a upevněny nejméně dva trubkové vnitřní pytlíky (45, 46), z nichž každý obsahuje jednu ze složek produktu a které tvoří komory (43, 44) pro jednotlivé složky a jejichž horní koncové oblasti (48), které vyčnívají z vnitřku skládané lepenkové krabice (11), vytvářejí po naplnění vnitřních pytlíků (45, 46) společný uzávěr (49). cze
Anotace, referátThe invented container for storage a product having at least two components is formed by at least two independent chambers (26, 27, 43, 44), in which individual components of the product are stored in such a manner that they are hermetically separated from each other. The individual chambers (26, 27, 43, and 44) are interconnected in such a manner that they can be separated from each other only after failure of at least one wall of the chamber (26, 27, 43, and 44). End areas of walls of the chambers (26, 27, 43, and 44) are arranged to form a common closure so that the individual chambers (26, 27, 43, and 44) can be discharged simultaneously, only. In a preferred modification the container contains at least one folded cardboard box (11) having a front wall (12) a rear wall (13), side walls, bottom flaps (14) and upper flaps (15), whereby inside the folded cardboard box (11) there are placed and fastened at least two tubular internal bags (45, 46), each of which containing one of the product components and which form the chambers (43, 44) for individual components and whose upper end areas (48), projecting from inside of the folded cardboard box (11) form a common closure (49) after the internal bags (45, 46) are filled up. eng
Souběžný názevContainer with a group of chambers for separated storage of components prior their use in a mixture
Další system.sel.j.B 65D 005/48 MPT
Další system.sel.j.B 65D 005/60 MPT
Další system.sel.j.B 65D 081/32 MPT
Osobní jm.-sekund.oAeby Marcel Basle (CH) p
Osobní jm.-sekund.oBaettig Willy Pratteln (CH) p
Osobní jm.-sekund.oKubát Jan Praha 7, Přístavní 2417000 z
Osobní jm.-sekund.oMeyer Karl Rheinfelden (CH) p
Osobní jm.-sekund.oRichter Hans Uwe Wuppertal (DE) p
Korpor.,akce-sek.o.SYNGENTA PARTICIPATIONS AG Basel (CH) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20010314
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 287936
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1842
Katalogizátor20060721 SVK06 1401