Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000287944

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002879xx / 000287944.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000287944
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19960308d2001----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob galvanického vytváření kovových vrstev a zařízení k provádění tohoto způsobu Galvanization process of making metal coating layers and apparatus for making the same
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2001
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19960308
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20010314
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1996-705
Anotace, referátThe proposed galvanization process of making metal coating layers is characterized in that, the object to be subjected to galvanization is suspended within a space and electrolyte is supplied to the surface intended for galvanization by nozzles forming an anode, under pressure and in directed flow, whereby the nozzles change continuously their position with respect to the galvanized surface according to segmentation thereof. Each nozzle has electrically controlled voltage for maintaining current density at a predetermined value. The apparatus for carrying out the invented process consists of a supporting stool (3) with an eccentric (9) drive (6) secured thereto. The eccentric (9) drive (6) is coupled with a hollow plate (10), on which there is fastened at least one nozzle (11) passing through a swinging mounting arranged in a plate (12) being fixedly attached to the stool (3) and parallel to the hollow plate (10), whereby the stool (3) is coupled with an eccentric (8) having a drive (5) secured to a plate (2), on which there is fastened an eccentric (7) with a drive (4) attached to a main supporting plate (1). The hollow plate (10) is connected with a flexible tube (13) being connected with a pump (14), whose suction is connected to an electrolyte tank (15) that is interconnected with an electrolyte collecting tank (16), whereby each nozzle (11) is interconnected with the anode through a conductor (17) in which a current meter (18) is connected. The current meter (18) is connected with the input of an evaluation and control unit (21) whose output is connected with a voltage control element (19), while the object forming a cathode and intended for making metal coating layer thereon is slidably suspended on a load-supporting structure (23). eng
Anotace, referátZpůsob galvanického vytváření kovových vrstev spočívá v tom, že pokovovaný předmět je zavěšen v prostoru a elektrolyt je na pokovovanou plochu přiváděn tryskami tvořícími anodu, pod tlakem, směrovaným proudem, přičemž trysky mění plynule polohu vzhledem k pokovovanému povrchu podle jeho členitosti. Každá tryska má elektronicky řízené napětí pro udržování proudové hustoty na předem stanovené hodnotě. Zařízení k provádění způsobu sestává z nosné stoličky (3), na níž je upevněn pohon (6) excentru (9), který je spojen s dutou deskou (10), na níž je připevněna nejméně jedna tryska (11) procházející kyvným uložením v desce (12) pevně uložené na stoličce (3) a rovnoběžné s dutou deskou (10), přičemž stolička (3) je spojena s excentrem (8) s pohonem (5) upevněným na desce (2), na níž je připevněn excentr (7) s pohonem (4) připevněným na hlavní nosné desce (1), na dutou desku (10) je připojena pružná trubice (13) spojená s výliskem čerpadla (14), jehož sání je napojeno na nádrž (15) elektrolytu, která je propojena se sběrnou vanou (16) elektrolytu, přičemž každá tryska (11) je propojena s anodou vodičem (17), do kterého je zapojen měřič (18) proudu spojený se vstupem vyhodnocovacího a řídicího bloku (21) jehož výstup je spojen s prvkem (19) pro regulaci napětí, zatímco předmět tvořící katodu, určený k vytvoření kovové vrstvy je posuvně zavěšen na nosné konstrukci (23). cze
Souběžný názevGalvanization process of making metal coating layers and apparatus for making the same
Další system.sel.j.C 25D 005/02 MPT
Osobní jm.-sekund.oKratochvíl Václav Praha 5, Radlická 28/66315000 z
Osobní jm.-sekund.oŠmíd Antonín Praha 4-Komořany (CZ) p
Korpor.,akce-sek.o.ATME, S.R.O. České Budějovice (CZ) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20010314
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 287944
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1842
Katalogizátor20060721 SVK06 1401