Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000287966

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002879xx / 000287966.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000287966
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19950410d2001----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostAbsorpční struktura a způsob její výroby Absorption structure and process for producing thereof
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2001
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19940504
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19950410
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20010314
Obecné poznámkyPrávo přednosti: SE 1994/9401541
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1996-3187
Anotace, referát...absorption layers of the cellulose pulp or thin paper. eng
Anotace, referátAbsorpční struktura (11) tvořící součást absorpčního tělesa absorpčních výrobků, jako jsou pleny, hygienické vložky, kalhotkové chrániče, chrániče před inkontinencí a podobných výrobků, sestává z horní, vstupní absorpční vrstvy (14) a ze spodní absorpční vrstvy (16), mezi nimiž je uložena mezilehlá vrstva (15), obsahující superabsorpční materiál. Mezilehlá vrstva (15), obsahující superabsorpční materiál, má hustotu 0,2 až 1,0 g/cm.sup.3.n., zejména 0,3 až 0,7 g/cm.sup.3.n., vstupní absorpční vrstva (14) má hustotu 0,05 až 0,4 g/cm.sup.3.n., zejména 0,1 až 0,3 g/cm.sup.3.n., a v nejvýhodnějším provedení 0,15 až 0,25 g/cm.sup.3.n., přičemž spodní absorpční vrstva (16) má hustotu 0,1 až 0,5 g/cm.sup.3.n., zejména 0,15 až 0,4 g/cm.sup.3.n., a v nejvýhodnějším provedení 0,2 až 0,3 g/cm.sup.3.n.. Absorpční struktura se vyrábí ukládáním prostřední mezilehlé vrstvy (15), obsahující superabsorpční materiál, mezi předem zvlhčenou horní absorpční vrstvu (14) a předem zvlhčenou spodní absorpční vrstvu (16) z rozvlákněné celulózové buničiny, zvlhčené alespoň na vlhkost 10 %, nebo z tenkého papíru, zvlhčeného alespoň na vlhkost 20 %, počítáno na hmotnost celulózové buničiny nebo tenkého papíru v suchém stavu, potom se tato složená absorpční struktura (11) stlačuje mezi jedním nebo několika páry vyhřívaných válců (6, 7), přičemž se vlhkost odpařuje teplem vyhřívaných válců (6, 7) v jejich bezprostřední blízkosti a sráží se v chladnější prostřední mezilehlé vrstvě (15) superabsorpčního materiálu, hlouběji v tomto materiálu. Mezilehlá vrstva (15) se tím zpevní pro vytvoření stabilní vrstvy a pevně se spojí s okolními absorpčními vrstvami celulózové buničiny nebo tenkého papíru. cze
Anotace, referátThe invented absorption structure (11) forming a part of an absorption body of absorption articles such as baby napkins, sanitary towels, panties protectors, protectors from incontinence and the like articles consists of an upper inlet absorption layer (14) and a bottom absorption layer (16), between which there is disposed an intermediate layer (15) containing a super-absorbing material. The intermediate layer (15) containing the super-absorbing material has density within 0.2 to 1.0 g/cme3, particularly 0.3 to 0.7 g/cme3, the inlet absorption layer (14) density ranges within 0.05 to 0.4 g/cme3, particularly 0.1 to 0.3 g/cme3, and in the most preferred modification 0.15 to 0.25 g/cme3, whereby the bottom absorption layer (16) density is in the range of 0.1 to 0.5 g/cme3, particularly 0.15 to 0.4 g/cme3, and in the most preferred modification 0.2 to 0.3 g/cme3. The proposed absorption structure (11) is manufactures by laying the middle intermediate layer (15), containing the super-absorbing material between the pre-moistened upper inlet absorption layer (14) and the pre-moistened bottom absorption layer (16) of defibered cellulose pulp moistened at least to humidity of 10 percent or of thin paper moistened at least to humidity of 20 percent based on the total weight of the cellulose pulp or thin paper in dry state. Subsequently so composed absorption structure (11) is compressed between one or several pairs of heated cylinders (6, 7), whereby moisture evaporates due to the action of the heated cylinder (6, 7) heat in the immediate proximity thereof and condenses in the middle intermediate layer (15) of the super-absorbing material in greater depth of this material. The intermediate layer (15) is thus reinforced to form a stable layer and to joint itself with surrounding... eng
Souběžný názevAbsorption structure and process for producing thereof
Další system.sel.j.A 61F 013/53 MPT
Další system.sel.j.A 61F 013/53 MPT
Osobní jm.-sekund.oWidlund Urban Mölnlycke (SE) p
Korpor.,akce-sek.o.PATENTSERVIS PRAHA a.s. Praha 4, Jivenská 1273, 14021 z
Korpor.,akce-sek.o.SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG Göteborg (SE) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20010314
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 287966
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1843
Katalogizátor20060721 SVK06 1401