Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000287971

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002879xx / 000287971.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000287971
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19971201d2001----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostSorbent typu aktivního uhlí Sorbent of activated charcoal type
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2001
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19971201
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20010314
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1997-3797
Anotace, referátIn the present invention there is disclosed sorbent of activated charcoal type based on brown coal containing ashes and being heat treated by carbonization and followed by activation, being based on crushed brown coal with granulometric composition range of 3 to 8 mm, with mechanical disintegration of 0.30 to 1.25 mme-1, optionally with relative decomposition of 2.00 to 7.52 percent, and which brown coal is formed from petrographic point of view by a structure of ulminite, gelinite and textinite being alternated by structures of attrinite, densinite, liptinite and inertinite, in which there are finely dispersed clayey minerals, whose gelling extent {SIGMA} G ranged from 59 to 62 percent, whereby after heat treatment of the raw material the final product sorptivity being given by specific inner surface area SiBET is in the range of 150 to 590 me2/g, iodine adsorption number I ranges within 180 to 500 mg Ji2/g, specific surface area given by benzene isotherm BI is in the range of 160 to 210 mg/g, bulk weight is in the range of 380 to 450 g/dme3, structural strength P is in the range of 125 to 167 J.me-2, whereby average thickness of coarse pore walls is within the range of 0.095 to 0.097 mm, average diameter of pores ranges within 0.105 to 0.118 mm and ash content is in the range within 7 to 25 percent by weight. eng
Anotace, referátSorbent typu aktivního uhlí na bázi hnědého uhlí s obsahem popelovin tepelně zpracovaného karbonizací a následnou aktivací, jehož základ tvoří drcené hnědé uhlí s rozmezím granulometrického složení 3 až 8 mm, o mechanické rozpadavosti 0,30 až 1,25 mm.sup.-1.n., popřípadě o poměrném rozpadu 2,00 až 7,52 %, které je z petrografického hlediska tvořenou strukturou ulminitu, gelinitu a textinitu střídanou strukturami attrinitu, densinitu, liptinitu a inertinitu, v kterých jsou jemně rozptýleny jílovité minerály, jehož míra zgelovatění .SIGMA. G je 59 až 62 %, přičemž konečný produkt má po tepelném zpracování výchozí suroviny sorpční schopnost danou vnitřním specifickým povrchem S.sub.BET.n. v rozmezí 150 až 590 m.sup.2.n./g, jódové adsorpční číslo I v rozmezí 180 až 500 mg J.sub.2.n./g, specifický povrch daný benzenovou izotermou BI v rozmezí 160 až 210 mg/g, sypnou hmotnost 380 až 450 g/dm.sup.3.n., strukturní pevnost P 125 až 167 J.m.sup.-2.n., přičemž střední tloušťka stěn hrubých pórů je 0,095 až 0,097 mm a střední průměr pórů 0,105 až 0,118 mm a obsah popela 7 až 25 % hmotn. cze
Souběžný názevSorbent of activated charcoal type
Další system.sel.j.B 01J 020/16 MPT
Další system.sel.j.B 01J 020/20 MPT
Další system.sel.j.C 01B 031/10 MPT
Osobní jm.-sekund.oBrožová Zuzana Praha (CZ) p
Osobní jm.-sekund.oBuchtele Jaroslav Praha (CZ) p
Osobní jm.-sekund.oHeppner Petr Praha (CZ) p
Osobní jm.-sekund.oRucký Pavel Most (CZ) p
Osobní jm.-sekund.oSedláček Martin Vtelno (CZ) p
Osobní jm.-sekund.oStraka Pavel Praha (CZ) p
Korpor.,akce-sek.o.INŽENÝRSTVÍ PALIV A EKOLOGIE S. R. O. Praha (CZ) m
Korpor.,akce-sek.o.MOSTECKÁ UHELNÁ SPOLEČNOST, A. S., PRÁVNÍ NÁSTUPCE Most (CZ) m
Korpor.,akce-sek.o.VÝZKUMNÝ ÚSTAV HNĚDÉHO UHLÍ, A. S. Most (CZ) m
Korpor.,akce-sek.o.ÚSTAV STRUKTURY A MECHANIKY HORNIN AV ČR Praha (CZ) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20010314
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 287971
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1843
Katalogizátor20060721 SVK06 1401