Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000287986

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002879xx / 000287986.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000287986
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19940523d2001----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostAbsorpční výrobek pro zadržování tělových exsudátů v zóně malého pohybu nositele Absorbent article for containment of body exudates within the low motion zone of the wearer
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2001
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19930603
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19940523
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20010314
Obecné poznámkyPrávo přednosti: US 1993/072300
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1995-3189
Anotace, referátAbsorpční výrobek zahrnuje absorpční jádro (28), které je uloženo v zóně anatomicky malého pohybu, jež má podélnou středovou osu (106), boční okraje (98), přední pasový okraj (84) s břišním bodem (112) ležícím na podélné středové ose (106) a zadní pasový okraj (86), každý boční okraj (98) má segment (114) nohou a segment hýždí (116). Každý segment (114) nohou má konkávní obloukovitě prohnutý tvar. Absorpční jádro (28) je umístěno uvnitř zadržovacího souboru (22) a poměr podélné vzdálenosti od bodů rozkroku (108) k zadnímu koncovému okraji (58) zadržovacího souboru (22) vůči podélné vzdálenosti (A) od břišního bodu (112) k bodům (108) rozkroku je alespoň 1,5:1, přednostně mezi 2:1 a 3:1. Dále absorpční výrobek zahrnuje uzavírací prostředky (36, 38), které formují primární linii tenze, uspořádanou v úhlu (.alfa.) větším než 5.degree., přednostně v úhlu mezi 5.degree. a 30.degree., od laterálního směru okolo obvodu zóny malého pohybu nositele, k trvalému posazení absorpčního výrobku během nošení, a uzavírací prostředky (36, 38) jsou připojeny k zadržovacímu souboru (22). cze
Anotace, referátThe invented absorption article comprises an absorbent core (28) preferably designed to fit within the low motion zone of the wearer, having a longitudinal central axis (106), side edges (98), a front waist edge (84) with an abdominal point (112) lying on the longitudinal central axis (106) and a rear waist edge (86), whereby each side edge (98) has a leg segment (114) and a gluteus segment (116). Each leg segment (114) has a concave form. The absorbent core (28) is situated inside a containment set (22) and ratio of longitudinal distance from crotch points (108) to a containment assembly (22) end edge (58) with respect to longitudinal distance (A) from the abdominal point (112) to the crotch points (108) is at least 1.5:1, preferably between 2:1 to 3:1. The invented absorption article further comprises closure means (36, 38) that form primary line of tension being arranged at an angle {alpha} greater than 5 degrees, preferably at an angle within 5 and 30 degrees from lateral direction around circumference of the low motion zone of the wearer and intended for permanent fitting of the absorption article during wearing and the closure means (36, 38) are attached to the containment assembly (22). eng
Souběžný názevAbsorbent article for containment of body exudates within the low motion zone of the wearer
Další system.sel.j.A 61F 013/15 MPT
Osobní jm.-sekund.oBuell Kenneth Barclay Cincinnati (US, OH) p
Osobní jm.-sekund.oCarlin Edward Paul Maineville (US, OH) p
Osobní jm.-sekund.oChang John Allen Paris (FR) p
Osobní jm.-sekund.oDesmarais Thomas Allen Cincinnati (US, OH) p
Osobní jm.-sekund.oHaga Takako Hyogo (JP) p
Osobní jm.-sekund.oLavon Gary Dean West Chester (US, OH) p
Osobní jm.-sekund.oMueller Christina Susanne Heidelberg (DE) p
Korpor.,akce-sek.o.PATENTSERVIS PRAHA a.s. Praha 4, Jivenská 1273, 14021 z
Korpor.,akce-sek.o.THE PROCTER & GAMBLE COMPANY Cincinnati (US, OH) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20010314
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 287986
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1843
Katalogizátor20060721 SVK06 1401