Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000287993

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002879xx / 000287993.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000287993
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19941017d2001----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob hydroxykarbonylace butadienu Hydroxycarbonylation process of butadiene
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2001
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19931019
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19941017
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20010314
Obecné poznámkyPrávo přednosti: FR 1993/9312666
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1994-2563
Anotace, referátIn the present invention there is described butadiene hydroxycarbonylation process and/or derivatives thereof to pentenoic acids by treating thereof with carbon monooxide and water. In particular there is described a hydroxycarbonylation process of butadiene and derivatives thereof by treating butadiene or its derivatives with carbon monooxide and water at pressure exceeding the atmospheric pressure and in the presence of a palladium catalyst that is soluble in the reaction medium, whereby this process is characterized in that hydroxycarbonylation is carried out in the presence of crotyl chloride being used in the amount being at least equal to two moles per one mole of palladium, whereby palladium is present in the form of pi-crotyl-complex and water content in the reaction medium is less than or equal to 20 percent by weight, based on the reaction mixture total weight. Presence of pentenoic acids results under use of the hydroxycarbonylation process in adipic acid that is one of the fundamental compounds used in the preparation of polyamides 6.6. eng
Anotace, referátJe popsán způsob hydroxykarbonylace butadeinu nebo/a jeho derivátů na kyseliny pentenové působením oxidu uhelnatého a vody. Konkrétně je popsán způsob hydroxykarbonylace butadienu a jeho derivátů působením oxidu uhelnatého a vody při tlaku vyšším, než je tlak atmosférický, a v přítomnosti paladiového katalyzátoru, který je rozpustný v reakčním prostředí, jehož podstata spočívá v tom, že se hydroxykarbonylace provádí v přítomnosti krotylchloridu použitého v množství alespoň rovném dvěma molům na jeden mol paladia, přičemž paladium je ve formě pí-krotyl-komplexu a obsah vody v reakčním prostředí je nižší nebo rovný 20 % hmotnosti, vztaženo na hmotnost reakční směsi. Kyseliny pentenové vedou za použití hydroxykarbonylačního procesu ke kyselině adipové, která je jednou ze základních sloučenin používaných při přípravě polyamidů 6.6. cze
Souběžný názevHydroxycarbonylation process of butadiene
Další system.sel.j.C 07C 051/14 MPT
Další system.sel.j.C 07C 057/03 MPT
Osobní jm.-sekund.oDenis Philippe Decines (FR) p
Osobní jm.-sekund.oPatois Carl Lyon (FR) p
Osobní jm.-sekund.oPerron Robert Charly (FR) p
Osobní jm.-sekund.oTraplová Jarmila Praha 7, U průhonu 3617000 z
Korpor.,akce-sek.o.RHONE-POULENC CHIMIE Courbevoie (FR) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20010314
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 287993
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1843
Katalogizátor20060721 SVK06 1401