Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000287994

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002879xx / 000287994.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000287994
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19900620d2001----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostPlazmidy, způsob jejich výroby a jejich použití pro získávání aktivátoru plazminogenu Plasmids, process of their preparation and their use for obtaining plasminogen activator
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2001
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19890719
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19900620
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20010314
Obecné poznámkyPrávo přednosti: DE 1989/3923866
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1990-3067
Anotace, referátIn the present invention there are disclosed plasmids that are suitable for expression of rscu-PA protein with expression yield of at least 10 percent by weight of the total produced protein in Enterobakteriaceae, preferably in the strains of Escherichia coli, in which operon contains a controllable promoter, by Shine-Dalgarn sequence effective as a binding site of ribosome's, a starting codon, a synthetic structural gene for urine-plasminogen activator scuPA with one chain containing 411 amino acid radicals and in downstream direction from the structural gene one to two terminators. In the present invention there is also described a process for preparing novel plasmids, that is characterized by insertion in the pBR 322 plasmid, from which nic/bom-region and/or at least a portion of a gene resistant to tetracycline were removed, between the Eco RI and Hind III cut sites a multi cloning site with nucleotide sequence indicated in Fig. 2 having between the Xba I and Nde I cut sites the Shine-Dalgarn sequence and at the distance of 6 to 12 nucleotides, it contains the starting codon ATG and with assistance thereof in so far known process built-in one or two transcription terminators, synthetic partial sequences of the scu-PA structural gene, preferably starting from the termination of 3' structural gene, as well as a controllable promoter. In the present invention there is further described the use of the specified plasmids for obtaining a plasminogen activator. eng
Anotace, referátPlazmidy, vhodné pro expresi předstupně rscu-PA proteinu s výtěžkem exprese alespoň 10 % hmotnostních celkového vytvořeného proteinu v Enterobakteriaceae, s výhodou ve kmenech Eschericia coli, ve kterých operon obsahuje regulovatelný promotor, Shine-Dalgarnovou sekvenci účinnou jako vazebné místo ribozomů, startovací kodon, syntetický strukturní gen pro urin-plazminogenový aktivátor scuPA s jedním řetězcem obsahujícím 411 zbytků aminokyselin a ve směru po proudu dolů od strukturního genu jeden až dva terminátory. Dále je popsán způsob výroby nových plazmidů, při kterém se do plazmidu pBR 322, ze kterého byl odstraněn nic/bom-region a/nebo alespoň část genu rezistentního vůči tetracyklinu, mezi místa řezu Eco RI a Hind III vloží multi cloning site se sekvencí nukleotidů uvedenou na obr. 2, která má mezi místy řezu Xba I a Nde I Shine-Dalgarnovou sekvenci a ve vzdálenosti 6 až 12 nukleotidů, obsahuje startovací kodon ATG a s jejich pomocí o sobě známým způsobem vestavěné jeden nebo dva transkripční terminátory, syntetické dílčí sekvence scu-PA strukturního genu, s výhodou počínaje od konce 3' strukturního genu, jakož i regulovatelný promotor. Použití uvedených plazmidů pro získávání aktivátoru plazminogenu. cze
Souběžný názevPlasmids, process of their preparation and their use for obtaining plasminogen activator
Další system.sel.j.C 12N 015/58 MPT
Další system.sel.j.C 12N 015/67 MPT
Další system.sel.j.C 12N 015/70 MPT
Osobní jm.-sekund.oBrigelius-Flohé Regina E. Roetgen (DE) p
Osobní jm.-sekund.oFlohé Leopold Roetgen (DE) p
Osobní jm.-sekund.oHillen Wolfgang Erlangen (DE) p
Osobní jm.-sekund.oSteffens Gerd J. Aachen (DE) p
Osobní jm.-sekund.oStrassburger Wolfgang Würselen (DE) p
Osobní jm.-sekund.oWilhelm Martin R. F. Düsseldorf (DE) p
Korpor.,akce-sek.o.GRÜNENTHAL GMBH Aachen (DE) m
Korpor.,akce-sek.o.Všetečka Miloš JUDr. Praha 1, Hálkova 2, 11000 z
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20010314
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 287994
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1843
Katalogizátor20060721 SVK06 1401