Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000288070

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002880xx / 000288070.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000288070
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19940607d2001----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostObalová jednotka a způsob její výroby Packing unit and method for its manufacture
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2001
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19940607
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20010411
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1995-3121
Anotace, referátObalová jednotka pro dvě ochranné rukavice (12, 14), zvláště na ochranu před AIDS, uspořádané na nosném listu (16), se vyznačuje tím, že první ochranná rukavice (12) je vždy upevněna na jedné straně (20) nosného listu (16), zatímco druhá ochranná rukavice (14) je upevněna na stejné straně (20) nebo na protilehlé straně (22) nosného listu tak, že se obrysy obou ochranných rukavic (12, 14) alespoň částečně překrývají. Způsob výroby obalové jednotky se vyznačuje tím, že vrstvy fólie, určené pro vytvoření horní a dolní strany (20) a (22) jednotlivých ochranných rukavic (12, 14) a nosný list (16) se navrství tak, že nosný list (16) tvoří jednu z vnějších vrstev nebo střední vrstvu, okraje vrstev fólie určených pro vytvoření horní a dolní strany (20) a (22) každé rukavice (12, 14) se, až na okraj určený k přilehnutí k zápěstí, spojí a obě rukavice (12, 14) se uvolnitelně spojí s nosným listem (16). cze
Anotace, referátThe proposed packing unit for two protective gloves (12, 14) intended particularly for protection from AIDS, and arranged on a carrier sheet (16) is characterized in that the first protective glove (12) is always attached to one side (20) of the carrier sheet (16), while the other protective glove (14) is attached either to the same side (20) or to the opposite side (22) of the carrier sheet (16), so that contour outlines of both the protective gloves (12, 14) overlap at least partially each other. The process for producing the invented packing unit is characterized in that film layers intended for making upper (20) and bottom (22) sides of the individual protective gloves (12, 14) and the carrier sheet (16) are layered so that the carrier sheet (16) forms one of the outer layers or a middle layer, edges of the film layers, intended for making the upper and bottom sides (20) and (22) of each glove (12, 14), except for the edge at the wrist, are bonded together, and both the gloves (12, 14) are then releasably coupled with the carrier sheet (16). eng
Souběžný názevPacking unit and method for its manufacture
Další system.sel.j.A 41D 019/00 MPT
Další system.sel.j.B 65D 073/00 MPT
Osobní jm.-sekund.oBrinkmann Fritz Buchen (DE) p
Osobní jm.-sekund.oKania František Brno, Mendlovo nám. 1a60300 z
Korpor.,akce-sek.o.PACIMEX VERPACKUNGEN GMBH Scheyern (DE) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20010411
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 288070
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1843
Katalogizátor20060721 SVK06 1401