Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000288091

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002880xx / 000288091.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000288091
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19910918d2001----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob a zařízení pro zaznamenávání číslicového informačního signálu do informační stopy Method and device for recording a digital information signal in information track of a record carrier
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2001
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19900921
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19910918
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20010411
Obecné poznámkyPrávo přednosti: NL 1990/9002069
Obecné poznámkyPrávo přednosti: NL 1990/9002772
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1991-2853
Anotace, referátPři způsobu se n-bitová informační slova nejprve převádějí na (n+m)-bitová rozšířená informační slova, kde n a m jsou celá čísla, pro která platí n>m a m=1, a tato (n+m)-bitová rozšířená slova se aT předkódují pro získání na (n+m)-bitových kanálových slov k zaznamenání. Při kódování se postupně za sebou odvozuje z každého z již kódovaných (n+m)-bitových kanálových slov řídicí signál, a v odezvě na něj se volí jako použitelná pro připojení binární hodnota jednobitového číslicového slova, pro kterou průběžná hodnota číslicového součtu v kódovaném signálu k zaznamenávání, vykazuje v časovém průběhu chování podle požadovaného vzoru, kde a aT předkodéru je rovné 2 nebo 3. V zařízení obsahuje převáděcí ústrojí připojovací prostředek (500) 1-bitového číslicového slova pro každé n-bitové informační slovo, přičemž připojovací prostředek (500) obsahuje připojovací jednotku (4) signálu, jejíž vstup je současně vstupem (5) převáděcího ústrojí, přičemž výstup (8, 9) připojovací jednotky (4) signálu je připojen k aT předkodéru (10, 11), přičemž převáděcí ústrojí dále obsahuje generovací prostředek (17) řídicího signálu, mající vstup (15, 16) připojený k výstupu (13, 14) aT předkodéru (10, 11) a výstup (18) řídicího signálu ovládající spínací část (22) připojovacího prostředku (500) signálu. cze
Anotace, referátThe invented method is characterized in that n-bit information words are first converted to (n+m)-bit extended information words where n and m are integers such that n is greater than m and m is equal to 1, and these (n+m)-bit extended information words are then encoded in an aT precoder to obtain (n+m)-bit channel words, which are subsequently recorded on the record carrier. When encoding a control signal is derived successively from each of already encoded (n+m)-bit channel words and a binary value of a 1-bit digital word is then selected in response to the control signal as usable for connection and for which binary value the current value of the digital sum in the encoded signal exhibits within a time characteristic a behavior complying with the required pattern, wherein aT of the precoder is equal to 2 or 3. In the invented device for making the above-described method a converting mechanism comprises a connecting means (500) of the 1-bit digital word for each A-bit information word, whereby the connecting means (500) includes a signal connecting unit (4), whose input is at the same time input (5) of the converting mechanism, whereby output (8, 9) of the signal connecting unit (4) is connected to the aT precoder (10, 11), whereby the converting mechanism further comprises a generation means (17) of the control signal having input (15, 16) connected to the output (13, 14) of the aT precoder (10, 11) and the control signal output (18) controlling switching means (22) of the signal connecting means (500). eng
Souběžný názevMethod and device for recording a digital information signal in information track of a record carrier
Další system.sel.j.G 11B 020/14 MPT
Osobní jm.-sekund.oKahlman Josephus Arnoldus Henricus Maria Eindhoven (NL) p
Osobní jm.-sekund.oVan Gestel Wilhemus Jacobus Eindhoven (NL) p
Osobní jm.-sekund.oZelený Pavel Praha 2, Hálkova 212000 z
Korpor.,akce-sek.o.KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. Eindhoven (NL) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20010411
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 288091
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1843
Katalogizátor20060721 SVK06 1401