Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000288246

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002882xx / 000288246.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000288246
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19940719d2001----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostKompozice pro vlasový styling, obsahující silikonem roubovaný polymer a nízkou hladinu těkavého uhlovodíkového rozpouštědla Compositions for hair styling containing silicon-grafted polymer and low level of volatile hydrocarbon solvent
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2001
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19930805
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19940719
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20010516
Obecné poznámkyPrávo přednosti: US 1993/102433
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1996-338
Anotace, referátPředložené kompozice pro vlasový styling, obsahují a) od asi 0,1 % do asi 15 % hmotn. silikonem roubovaného adhezivního polymeru, kde polymer je charakterizován organickým polymerním řetězcem, majícím silikonové makromery roubované k uvedenému řetězci; b) od asi 0,5 % do asi 15 % hmotn., uhlovodíkového rozpouštědla vybraného ze skupiny, zahrnující C.sub.10.n.-C.sub.14.n. uhlovodíky s rozvětveným řetězcem a jejich směsi, mající teplotu varu od asi 105 .degree.C do asi 260 .degree.C; c) polární rozpouštědlovou fázi, obsahující od asi 80 % do asi 98,9 % hmotnosti kompozice, polárního rozpouštědla vybraného ze skupiny, zahrnující vodu a C.sub.2.n.-C.sub.3.n. monosytné alkoholy a jejich směsi, kde kompozice neobsahuje více než asi 15 % hmotn. C.sub.3.n. monosytného alkoholu; kde organický polymerový řetězec je rozpustný v polární rozpouštědlové fázi a silikonové makromery vlasového tužicího polymeru jsou rozpustné v uhlovodíkovém rozpouštědle a nerozpustné v polárním rozpouštědle. Ve výhodných provedeních tyto kompozice dále obsahují plastifikátor pro silikonem roubovaný vlasový tužicí polymer. Zvláště výhodné plastifikátory obsahují acetyl-tri-(C.sub.2.n.-C.sub.8.n.)alkylcitráty, zejména acetyltriethylcitrát. cze
Anotace, referátThe presented compositions for hair styling contain (a) from about 0.1 percent by weight up to about 15 percent by weight of a silicon-grafted adhesive polymer, where the polymer is characterized by an organic polymer chain having silicon macromers grafted to said chain; (b) from about 0.5 percent by weight for about 15 percent by weight of a hydrocarbon solvent being selected from a group comprising hydrocarbons containing 10 to 14 carbon atoms with branched chain and mixtures thereof, having boiling point from about 105 degC to about 260 degC; (c) a polar solvent phase containing from about 80 percent by weight to about 98,9 percent by weight of a polar composition solvent being selected from a group comprising water and monosaturated alcohols containing 1 to 3 carbon atoms and mixtures thereof, wherein the composition does not contain more than approximately 15 percent by weight of a monosaturated alcohol having 3 carbon atoms; wherein the organic polymer chain is soluble in the polar solvent phase and the silicon macromers of the hair stiffening polymer are soluble in the hydrocarbon solvent and insoluble in the polar solvent. In suitable modifications these compositions further contain a plasticizer for the silicon-grafted hair-stiffening polymer. Especially suitable plasticizers contain acetyl-tri-(Ci2-Ci8)alkyl citrates, particularly acetyl triethyl citrates. eng
Souběžný názevCompositions for hair styling containing silicon-grafted polymer and low level of volatile hydrocarbon solvent
Další system.sel.j.A 61K 007/06 MPT
Další system.sel.j.A 61K 007/11 MPT
Osobní jm.-sekund.oHALL CHRISTINE 560 US
Osobní jm.-sekund.oMIDHA SANJEEV 560 US
Osobní jm.-sekund.oTORGERSON PETER MARTE 560 US
Korpor.,akce-sek.o.THE PROCTER & GAMBLE COMPANY US
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20010516
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 288246
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1843
Katalogizátor20060721 SVK06 1401