Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000288293

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002882xx / 000288293.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000288293
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19940114d2001----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostSvorka a svorkový věšák Clamp and clamp hanger
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2001
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19930115
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19940114
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20010516
Obecné poznámkyPrávo přednosti: DE 1993/9300473
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1994-2160
Anotace, referátNavrhované řešení se týká svorky (3) pro uspořádání na nosném ramenu (1), sestávající jednak z první misky (10) a ze druhé misky (20), z nichž každá je opatřena dvěma bočními záhyby (11, 12; 21, 22) pro uložení misek (10, 20) na nosné rameno (1), přičemž vždy dva proti sobě směřující záhyby (11, 22; 12, 21) jsou uloženy na sobě a vždy jeden záhyb (11, 21) každé misky (10, 20) je uspořádaný uvnitř a druhý záhyb (12, 22) téže misky (10, 20) je uspořádaný vně; a dále ze šroubovité válcové pružiny (4) s prodlouženými konci (7), uložené mezi miskami (10, 20) pro udržování svorky v uzavřeném stavu a vyplňující prostor mezi vnitřními záhyby (11, 21) misek (10, 20), přičemž vnitřní záhyb (11, 21) jedné misky (10, 20) je uložen otočně ve a je ve vzájemném styku s vnějším záhybem (12, 22) druhé misky s tím, že buď polokruhová okrajová oblast (15, 35) vnitřního záhybu (11, 21) je přesazena, zalomena nebo ohnuta a zapadá do odpovídajícího vybrání (14, 24) vnějšího záhybu (12, 22) nebo otvoru (36), a nebo že ozub (45) nebo límec (55) nebo záhyb (65) nebo okrajová oblast (75) vnějšího záhybu (12, 22) jsou přesazeny, zalomeny nebo ohnuty a zapadají do odpovídajícího vybrání (13, 23) vnitřního záhybu (11, 21) nebo otvoru (46). cze
Anotace, referátThe proposed invention relates to a clamp (3) for arrangement on a carrying arm (1) and consisting of both a first dish-shaped half (10) and a second dish-shaped half (20), from which each is provided with two lateral angle pieces (11, 12; 21, 22) for mounting the dish-shaped halves (10, 20) on the carrying arm (1), whereby each two angle pieces (11, 12; 21, 22) directing against each other lie pairwise against each other and in each case one angle piece (12; 21) of each clamp dish-shaped half (10, 20) lies inside and the other angle piece (12; 22) of the same clamp dish-shaped half (10, 20) lies outside, and further with a helical cylindrical spring (4) with elongate ends (7), which lies between the clamp dish-shaped halves (10, 20) and keeps the clamp (3) closed and filling up the space extending between inner angle pieces (11, 21) of the dish-shaped halves (10, 20), whereby the internal angle piece (11, 21) of one dish-shaped half (10, 20) is mounted rotatably and is in mutual engagement with the external angle piece (22, 12) of the other clamp dish-shaped half (20, 10), with the proviso that either a semi-circular edge zone (15, 35) of the internal angle piece (11, 21) is overlapped, cranked or bent and fits in a corresponding recess (14, 24) of the external angle piece (12, 22) or a hole (36, and/or a claw (45) or a rim (55) or a fold (65) or an edge zone (75) of the external angle piece (12, 22) are overlapped, cranked or bent and fit in a corresponding recess (13, 23) of the internal angle piece (11, 21) or a hole (46). eng
Souběžný názevClamp and clamp hanger
Další system.sel.j.A 47G 025/48 MPT
Osobní jm.-sekund.oAigner Josef Gosseltshausen (DE) p
Osobní jm.-sekund.oKlein Franz Pfaffenhofen/Ilm (DE) p
Osobní jm.-sekund.oKorejzová Zdeňka Praha 1, Spálená 2911000 z
Osobní jm.-sekund.oKrönauer Karlhans Ilmmünster (DE) p
Osobní jm.-sekund.oPfab Robert Brunnen-Hohenried (DE) p
Osobní jm.-sekund.oSchmid Monika Pfaffenhofen/Ilm (DE) p
Osobní jm.-sekund.oWeber Karsten Pfaffenhofen/Ilm (DE) p
Korpor.,akce-sek.o.MAWA METALLWARENFABRIK WAGNER GMBH Pfaffenhofen/Ilm (DE) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20010516
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 288293
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1843
Katalogizátor20060721 SVK06 1401