Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000288384

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002883xx / 000288384.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000288384
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19940414d2001----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob gravimetrického dávkování a směšování nejméně dvou složek a zařízení pro provádění tohoto způsobu Gravimetric dosing and mixing process of at least two components and apparatus for making the same
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2001
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19930415
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19940414
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20010613
Obecné poznámkyPrávo přednosti: DE 1993/4312281
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1994-886
Anotace, referát...dosing device, too. eng
Anotace, referátIn the present invention there is disclosed a gravimetric dosing and mixing process of at least two components. The invented process is characterized in that the first component /K1/ is filled in a first weighing tank /11/ and then the first component /K1/ of the first weighing tank /11/ is filled in a second weighing tank /21/, whereby the other component /K2/ is filled with a predetermined time interval and in continuous manner in the second weighing tank /21/ and simultaneously therewith the first component /K1/ is supplied at least in portions from the first weighing tank /11/ to the second weighing tank /21/, in which sum of weights of both the first and the second components /K1, K2/ is determined, whereby decrease of weight of the first weighing tank /11/ volume is determined, too. Subsequently sum of weights of both the first and the second components /K1, K2/ is determined in the second weighing tank /21/ and volume of the second component /K2/ is calculated by subtraction of weight difference of the first weighing tank /11/ weight from the sum of weight determined in dependence on in the second weighing tank /21/ and for obtaining the required proportion the supply of the first component /K1/ and/or the second component /K2/ is controlled in dependence on determined weight differences. Apparatus for making the above-described process has two weighing tanks /11, 21/, from which the first weighing tank /11/ is provided with discharge device /13/ having its outlet in the second weighing tank /21/ and intended for supply of the components /K1/ from the first weighing tank /11/ to the do second weighing tank /21/, whereby the discharge device (13) is performed as a dosing device and the other supply device /25/ for the second weighing tank /21/ is performed as a... eng
Anotace, referátZpůsob gravimetrického dávkování a směšování nejméně dvou složek, při kterém se první složka /K1/ plní do první odvažovací nádrže /11/ a potom se první složka /K1/ z první odvažovací nádrže /11/ plní do druhé odvažovací nádrže /21/, přičemž druhá složka /K2/ se plní během předem stanoveného časového intervalu kontinuálně do druhé odvažovací nádrže /21/ a současně s tím se přivádí alespoň po částech první složka /K1/ z první odvažovací nádrže /11/ do druhé odvažovací nádrže /21/, kde se stanoví součet hmotností první a druhé složky /K1, K2/, přičemž se stanoví úbytek hmotnosti obsahu první odvažovací nádrže /11/, poté se stanoví součet hmotností obou složek /K1, K2/ ve druhé odvažovací nádrži /21/ a množství druhé složky /K2/ se vypočítá odečtením rozdílu hmotnosti obsahu první odvažovací nádrže /11/ od součtu hmotnosti zjištěné ve druhé odvažovací nádrži /21/ a pro získání požadovaného poměru podílu se v závislosti na měřených rozdílech hmotnosti řídí přívod první složky /K1/ a/nebo druhé složky /K2/. Zařízení pro provádění způsobu má dvě odvažovací nádrže /11, 21/, z nichž první odvažovací nádrž /11/ je opatřena vynášecím zařízením /13/, vyústěným do druhé nádrže /21/, pro přívod složky /K1/ z první odvažovací nádrže /11/ do druhé odvažovací nádrže /21/ a vytvořeným jako dávkovací zařízení, přičemž i další přiváděcí zařízení /25/ pro druhou odvažovací nádrž /21/ je vytvořeno jako dávkovací zařízení. cze
Souběžný názevGravimetric dosing and mixing process of at least two components and apparatus for making the same
Další system.sel.j.G 01G 013/32 MPT
Osobní jm.-sekund.oDiem Winfried Mannheim (DE) p
Korpor.,akce-sek.o.Maschinenfabrik Gustav Eirich Hardheim (DE) m
Korpor.,akce-sek.o.Čermák Karel ing. advokát Praha 1, Národní 32, 11000 z
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20010613
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 288384
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1844
Katalogizátor20060721 SVK06 1401