Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000288387

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002883xx / 000288387.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000288387
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19960426d2001----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZásobování vysokotlakým plynem Supply of high-pressure gas
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2001
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19950502
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19960426
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20010613
Obecné poznámkyPrávo přednosti: DE 1995/19516002
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1997-3463
Anotace, referátThe invented process for preparing high-pressure gas at point of consumption thereof is carried out in such a manner that low-pressure liquefied gas is withdrawn from a supply tank (16) Liquefied gas is then conducted from the supply tank (16) to a collecting tank (1; 1') the size of which is selected so that time interval required for emptying thereof is less than time required for achieving thermal equilibrium within the collecting tank (1; 1'). Space of the collecting tank (1; 1') head is sprayed with evaporated gas, which is obtained outside the collecting tank (1; 1') in an evaporator (4; 22) wherefrom liquefied with of required high pressure can be transported to the point of consumption. After the collecting tank (1; 1') is empty it is again filled up with liquefied gas. Apparatus for supply of gas has a supply tank (16), which covers consumption of gas for a longer period and contains low-pressure liquefied gas. At least one collecting tank (1; 1') with substantially smaller volume if compared with the supply tank (16) is connected therewith through a piping (17). On head of collecting tank (1; 1') there is placed a supply line (20) for evaporated gas coming in from an evaporator (4; 22)under high pressure. At the bottom of each collecting tank (1; 1') there is placed a take-off line (17, 18) for transporting under high pressure the liquefied gas to the point of consumption. eng
Anotace, referátZpůsob přípravy vysokotlakého plynu na místě spotřeby, se provádí tak, že se plyn zkapalněný s nízkým tlakem odebírá ze zásobní nádrže (16). Zkapalněný plyn se vede ze zásobní nádrže (16) do jímacího zásobníku (1; 1'), jehož velikost je zvolena tak, že je časové rozpětí k vyprázdnění téhož menší, než je nutné k dosažení termické rovnováhy v jímacím zásobníku (1; 1'). Prostor hlavy jímacího zásobníku (1; 1') se ostřikuje vypařeným plynem, který se získává mimo jímací zásobník (1; 1') ve výparníku (4; 22), dokud se zkapalněný plyn s potřebným vysokým tlakem může dopravovat k místu spotřeby, a že se po vyprázdnění jímacího zásobníku (1; 1') tento znovu naplňuje zkapalněným plynem. Zařízení k zásobování plynem má upravenu zásobní nádrž (16), která pokrývá spotřebu plynu po větší časový prostor a obsahuje zkapalněný plyn pod nízkým tlakem. Alespoň jeden jímací zásobník (1; 1') s podstatně menším obsahem než zásobní nádrž (16) je s tímto spojen vedením (17). Na hlavě každého jímacího zásobníku (1; 1') je umístěno přiváděcí vedení (20) pro vypařený plyn z výparníku (4; 22) pod vysokým tlakem. Na dně každého jímacího zásobníku (1; 1') je umístěno odváděcí vedení (17, 18) pro zkapalněný plyn pod vysokým tlakem k místu spotřeby. cze
Souběžný názevSupply of high-pressure gas
Další system.sel.j.F 17C 007/04 MPT
Další system.sel.j.F 17C 009/02 MPT
Osobní jm.-sekund.oAdler Robert Gerasdorf (AT) p
Osobní jm.-sekund.oVšetečka Miloš Praha 2, Hálkova 212000 z
Korpor.,akce-sek.o.LINDE GAS AKTIENGESELSCHAFT Höllriegelskreuth (DE) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20010613
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 288387
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1844
Katalogizátor20060721 SVK06 1401