Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000288653

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002886xx / 000288653.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000288653
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19941018d2001----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob zjišťování a hodnocení vyskytnuvších se případů poruchy na spřádacím místě Process for determining and evaluating spinning station failure
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2001
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19931018
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19941018
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20010815
Obecné poznámkyPrávo přednosti: DE 1993/4335459
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1994-2570
Anotace, referátAby se zvětšila provozní efektivita spřádacího stroje a při výskytu případu poruchy v přízi nebo jiném elektrickém nebo mechanickém zařízení spřádacího stroje se vydal podnět k reakci přiměřené hierarchii nebo kvalitě hlášení poruchy, je parametrový signál získaný měřicím ústrojím (20) příze přiváděn na vyhodnocovací stupeň (21, 22), který vydává hlásicí signály poruchy. Tyto signály se přiřazují v přiřazovací sekci (23) daných skupin případů poruchy (A, B, C, D). Každé skupině poruchy se přiřadí referenční znak skupiny, zahrnující příslušné identifikační znaky poruch spadajících do příslušné skupiny, přičemž se každé kombinaci identifikačního znaku a referenčního znaku přiřadí poruchou aktivovaný regulační a/nebo signalizační povelový úkon nebo skupina úkonů, odpovídající jednak hierarchické úrovni poruchy a jednak konkrétní technické povaze poruchy. Při provozu se měří reprezentativní parametry a/nebo stavy příze, a při výskytu poruchy se zjišťuje její skutečný identifikační znak, který se porovnává s uloženým identifikačním znakem a na základě zjištěné shody identifikačního znaku se provede zařazení do skupiny poruch, a provede se regulační a/nebo signalizační úkon, odpovídající příslušné poruše, kterým se reguluje proces spřádání a/nebo se provádí příslušná signalizace k odstranění poruchy. cze
Anotace, referátIn the present invention there is disclosed a device for indicating spinning-station faults and for qualifying them is proposed. In order to increase the operating effectiveness of the spinning machine and in order, when a fault occurs in the yarn or in another electrical or mechanical device of the spinning machine, to induce a reaction appropriate to the hierarchy or quality of the fault indication, the parameter signal of the yarn obtained from a measuring device (20) is fed to an evaluation stage (21, 22) which transmits the fault-indication signals. These are assigned to fault groups (A, B, C, D) predetermined in an assignment section (23) provided directly at the spinning station. A group reference character comprising corresponding identification characters of faults pertaining to a certain group is assigned to each fault group, whereby a fault-activated control and/or signal command operation or a group of operations corresponding to both the hierarchy level of the fault and concrete technical nature of the fault are assigned to each combination of the identification character and the reference character. During operation, representative parameters and/or states of yarn are measured and when a fault occurs actual identification character thereof is determined and compared with a stored identification character. Based on ascertained compliance of the identification character classification in a respective fault group is carried out. At the same time a control and/or signal operation, corresponding to the respective fault is executed, by means of which spinning process is controlled and/or an appropriate signaling for fault removal is initiated. eng
Souběžný názevProcess for determining and evaluating spinning station failure
Další system.sel.j.B 65H 063/00 MPT
Další system.sel.j.D 01H 013/14 MPT
Další system.sel.j.D 01H 013/22 MPT
Další system.sel.j.D 01H 013/26 MPT
Osobní jm.-sekund.oBahlmann Bernd Schrobenhausen (DE) p
Osobní jm.-sekund.oKoreček Ivan Praha 6, Na baště sv. Jiří 916000 z
Korpor.,akce-sek.o.RIETER INGOLSTADT SPINNEREIMASCHINENBAU AG Ingolstadt (DE) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20010815
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 288653
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1844
Katalogizátor20060721 SVK06 1401