Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000288668

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002886xx / 000288668.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000288668
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19920218d2001----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostNetkaná textilie, způsob její výroby a zařízení k provádění tohoto způsobu Non-woven fabric, process of its manufacture and apparatus for making the same
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2001
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19920218
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20010815
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1994-1889
Anotace, referátNetkaná textilie zahrnuje množinu svazků (51) přízi podobných vláken, které jsou propojeny ve spojích (52) vlákny, jež jsou pro množinu svazků (51) společná a vymezují tak v textilii předem určený vzor otvorů (53), přičemž index čistoty otvorů je alespoň 0,5 a vypočítaná hustota svazků alespoň 0,14 g/cm.sup.3.n.. Textilie se vyrábí způsobem, který zahrnuje použití topografického nosného členu, který během výroby zajišťuje celistvost vláknitého pásu a určuje budoucí vzor textilie, a souběžných proudů tekutin, které se usměrní proti povrchu vláknitého pásu, který svým protilehlým povrchem spočívá na nosném členu. Zařízení k provádění tohoto způsobu zahrnuje trojrozměrný nosný člen, který má specifické topografické uspořádání pro nesení vláknitého pásu, který zahrnuje množinu průchodů a jehlanů uspořádaných na celém povrchu nosného členu do pravidelného vzoru, majících vrchol, základnu a množinu stran, probíhajících z vrcholu k základně tak, že s horizontálním povrchem nosného členu svírají úhel větší než 55.degree., a prostředek pro současné rozstřikování souběžných proudů tekutiny proti hornímu povrchu uvedených jehlanů, zatímco na nosném členu spočívá vláknitá vrstva. cze
Anotace, referátThe invented non-woven comprises a multiplicity of yarn-like fiber bundles (51), which extend between and are interconnected at junctures (52). These fiber bundles and junctures define in the fabric a pattern (53) of openings, whereby a clarity index of the openings is at least 0.5 and a calculated strand density of the yarn-like fiber bundles is at least O.14 grams per cubic centimeter. The fabric is manufactured in a process comprising the use of a topographical support member that ensures integrity of a fibrous web and determines a future pattern of the fabric, further adjacent fluid streams that are directed against the surface of the fibrous web resting by its opposite surface on the supporting member. Apparatus for making the above described process comprises a three dimensional backing member having a specific topographical configuration for supporting a fibrous web thereon, said backing member having a plurality of pyramids disposed in a pattern over one surface thereof, each pyramid having an apex and a base, and a plurality of sides extending from the apex to the base, the sides of the pyramids being at an angle greater than 55 to the horizontal surface of the backing member, said backing member including a plurality of openings therein, said opening being disposed in a predetermined pattern with respect to said pyramids and means for projecting adjacent fluid streams simultaneously against the top of said pyramids while a fibrous layer is disposed thereon. eng
Souběžný názevNon-woven fabric, process of its manufacture and apparatus for making the same
Další system.sel.j.B 32B 005/02 MPT
Další system.sel.j.D 04H 001/44 MPT
Další system.sel.j.D 04H 001/70 MPT
Osobní jm.-sekund.oBassett Alton H. Princeton (US, NJ) p
Osobní jm.-sekund.oDrelich Arthur Plainfield (US, NJ) p
Osobní jm.-sekund.oJames William E. Windsor (US, NJ) p
Osobní jm.-sekund.oKennette John W. Domerville (US, NJ) p
Osobní jm.-sekund.oMcMeekin Linda J. Bound Brook (US, NJ) p
Osobní jm.-sekund.oČermák Karel Praha 1, Národní 3211000 z
Korpor.,akce-sek.o.McNeil-PPC, Inc. New Brunswick (US, NJ) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20010815
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 288668
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1844
Katalogizátor20060721 SVK06 1401