Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000288916

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002889xx / 000288916.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000288916
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19960117d2001----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostVšesměrové vozidlo s řízením směru jízdy bez natáčení kol Omnidirectional vehicle with drive control without angular displacement of wheels
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2001
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19960117
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20010912
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1996-144
Anotace, referátThe vehicle has wheels (1), which have on their periphery segments (5) consisting of two freely rotating barrel-like truncated cones (3) oriented by smaller bases toward each other, whereby between them there is located a freely rotating barrel-like roller (4) when their axes of rotation (8, 9) include with tangent to the wheel periphery such an angle that the contour of the barrel-like rollers and the barrel-like truncated cones forms a wheel. Segment (5) axes (10) of the wheel (1) are perpendicular to the axis (6) of rotation. The segments (5) are attached to a wheel hub (2) by means of beams (11) which are situated between greater bases of the barrel-like truncated cones (3) and on which there are barrel-like truncated cone (3) pins (16)). Radius of the barrel-like fillet of the truncated cones (3) and rollers (4) equals to the radius of the wheel (1) periphery. In a three-wheel vehicle the adjacent wheel axes (6) include an angle of 120 degrees and the wheels (1) lie on apexes of equilateral triangle. The barrel-like truncated cones (3a) as well as the barrel-like rollers (4a) are provided with pneumatic tyre pattern, grooving or grooving with O-rings. A four-wheel vehicle has pairs of wheels, the axes of which are perpendicular to each other, whereby all four wheels are driven either independently or only each wheel pair, where one wheel pair is mounted on a common shaft and the other wheel pair has separated shafts with an auxiliary toothed transmissions (15). Axes (10) of the individual wheel (1a) segments (5) include with the wheel axis (6) of rotation an angle 45 degree, whereby in the four-wheel vehicle the axes (6) of wheel revolution are parallel to each other. eng
Anotace, referátVozidlo má kola (1), která mají po svém obvodu segmenty (5), které se skládají ze dvou volně otočných soudkovitých komolých kuželů (3), orientovaných menšími základnami k sobě, přičemž mezi nimi je volně otočný soudkovitý váleček (4), kdy jejich osy otáčení (8, 9) svírají s tečnou k obvodu kola takový úhel, že obrys soudkovitých válečků a soudkovitých komolých kuželů vytváří kolo. Kolo (1) má osy (10) segmentů (5) kolmé k ose (6) otáčení. Segmenty (5) jsou uchyceny k náboji (2) kola pomocí nosníků (11), které se nacházejí mezi většími základnami soudkovitých komolých kuželů (3) a na kterých jsou čepy (16) soudkovitých komolých kuželů. Rádius soudkovitého zaoblení komolých kuželů (3) a válečků (4) se rovná poloměru obvodu kola (1). U tříkolového vozidla svírají sousední osy (6) kol úhel 120 stupňů a kola (1) leží na vrcholech rovnostranného trojúhelníka. Soudkovité komolé kužely (3a) i soudkovité válečky (4a) jsou opatřeny pneumatickým vzorem, drážkováním nebo drážkováním s o-kroužky. Čtyřkolové vozidlo má dvojice kol, jejichž osy jsou na sebe kolmé, přičemž jsou buď samostatně poháněná všechna čtyři kola nebo jen každá dvojice kol, kdy jedna dvojice kol je na společném hřídeli a druhá dvojice má oddělené hřídele s pomocnou ozubenou transmisí (15). Osy (10) jednotlivých segmentů (5) kola (1a) svírají s osou (6) otáčení kola úhel 45 stupňů, přičemž u čtyřkolového vozidla jsou osy (6) otáčení kol rovnoběžné. cze
Souběžný názevOmnidirectional vehicle with drive control without angular displacement of wheels
Další system.sel.j.B 62D 061/06 MPT
Osobní jm.-sekund.oOŠMERA PAVEL DOC. ING. CSC. 560 CZ
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20010912
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 288916
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1844
Katalogizátor20060721 SVK06 1401