Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000288971

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002889xx / 000288971.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000288971
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19970116d2001----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostRedispergovatelná disperzní prášková kompozice, z ní vyrobitelné vodné polymerní disperze a jejich použití Redispersible dispersion powder composition, aqueous polymer dispersions prepared therefrom and use thereof
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2001
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19960118
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19970116
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20011017
Obecné poznámkyPrávo přednosti: DE 1996/19601699
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1998-2265
Anotace, referátRedispergovatelná disperzní prášková kompozice, obsahuje a) ve vodě nerozpustný základní polymer s teplotou skelného přechodu -60 .degree.C až +80 .degree.C ze skupiny homo- a kopolymerů vinylesterů, esterů kyseliny akrylové, esterů kyseliny metakrylové, styrenu a vinylchloridu nebo směs uvedených základních polymerů, b) 2 až 40 % hmotnostních, vztaženo na základní polymer, ve vodě rozpustného rozdělovacího ochranného koloidu, c) 0 až 30 % hmotnostních, vztaženo na celkovou hmotnost polymerních komponent, prostředku proti tvorbě bloků, přičemž jako složku b) obsahuje neneutralizované homo- nebo kopolymery olefinicky nenasycených mono- nebo dikarboxylových kyselin nebo jejich anhydridů, nebo částečně neutralizované homopolymery olefinicky nenasycených mono- nebo dikarboxylových kyselin nebo jejich anhydridů, nebo částečně neutralizované kopolymery olefinicky nenasycených mono- nebo dikarboxylových kyselin nebo jejich anhydridů s obsahem kyseliny více než 80 % molových v případě kopolymerů s alkeny se 3 až 12 uhlíkovými atomy nebo styrenem a obsahem kyseliny 50 až 99 % molových v případě ostatních kopolymerů, přičemž molekulová hmotnost uvedeného polymeru je menší nebo rovná 250 000 g/mol, stanoveno jako hmotnostní průměr a hodnota pH vodné redisperze přípravku disperzního prášku je nižší než 4,5. Použití redispergovatelné disperzní práškové kompozice a vodné polymerní disperze vyrobitelné z disperzní práškové kompozice jako pojiva v lepidlech, omítkách, barvách. cze
Anotace, referátThe invented redispersible dispersion powder composition contains (a) a water-insoluble base polymer having a glass transition temperature of -60 degC to +80 degC being selected from a group comprising homo- and copolymers of vinyl esters, acrylic acid esters, methacrylic acid esters, styrene and vinyl chloride, or a mixture of the base polymers mentioned, (b) 2 to 40 percent by weight, based on the base polymer, of a water-soluble atomizing protective colloid, and (c) 0 to 30 percent by weight, based on the total weight of polymeric constituents, of an antiblocking agent, wherein the component (b) comprises non-neutralized homo- or copolymers of olefinically unsaturated mono- or dicarboxylic acids or anhydrides thereof, or partly neutralized homopolymers of olefinically unsaturated mono- or dicarboxylic acids or anhydrides thereof or partially neutralized copolymers of olefinically unsaturated mono- or dicarboxylic acids or anhydrides thereof having an acid content greater than 80 mole percent in the case of copolymers with alkenes containing 3 to 12 carbon atoms or styrene and an acid content of 50 to 99 mole percent in the case of the other copolymers, whereby the molecular weight of the polymers mentioned being less than or equal to 250,000 g/mole, determined as the weight-average, and wherein the pH of the mixture prior to drying is adjusted to a pH of less than 4.5. In addition, the invention concerns also the use of the redispersible powder composition and the aqueous polymer dispersion that can be prepared from the dispersion powder composition as binding agents in adhesives, plasters or paints. eng
Souběžný názevRedispersible dispersion powder composition, aqueous polymer dispersions prepared therefrom and use thereof
Další system.sel.j.C 04B 024/26 MPT
Další system.sel.j.C 08J 003/03 MPT
Další system.sel.j.C 08J 003/12 MPT
Další system.sel.j.C 08L 033/08 MPT
Další system.sel.j.C 08L 033/10 MPT
Další system.sel.j.C 08L 035/00 MPT
Osobní jm.-sekund.oFigge Reiner Ampfing (DE) p
Osobní jm.-sekund.oVšetečka Miloš Praha 2, Hálkova 212000 z
Osobní jm.-sekund.oWeissgerber Rudolf Burghausen (DE) p
Osobní jm.-sekund.oZeh Harald Burghausen (DE) p
Korpor.,akce-sek.o.WACKER-CHEMIE GMBH München (DE) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20011017
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 288971
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1845
Katalogizátor20060721 SVK06 1401