Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000289022

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002890xx / 000289022.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000289022
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19961015d2001----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob umožnění uživateli systému získat přístup k nejméně jedné z jeho služeb Method for enabling a user of a system to obtain access to one or more services thereof
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2001
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19961015
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19961015
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20011017
Obecné poznámkyPrávo přednosti: WO WO98/16906
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1999-1257
Anotace, referátIn the present invention there is disclosed a method for enabling a user of a system to obtain access to one or more services, for example for enabling a caller to access some information on a remote server. The method comprises the following steps: the system first prompts the caller to identify himself by entering a subscriber code (121). A speaker verification is then made using a voice comparison between the caller's voice and a voice reference (123) associated with the subscriber the caller claims to be. Access to the requested services is given if the outcome of said voice comparison is positive; if the system does not store a sufficiently good voice reference (123) to verify the identity of the subscriber the user claims to be with a predetermined degree of reliability, the caller is prompted to enter a confidential PIN code (122). If the PIN code (122) entered is correct, access to the requested services is given and a new voice reference (123) is stored. eng
Anotace, referátZpůsob je pro umožnění uživateli systému získat přístup k jeho jedné nebo více službám, například umožňující volající osobě přístup k informacím na vzdáleném serveru. Tento způsob zahrnuje následující kroky: systém nejprve vybízí volajícího, aby se identifikoval zavedením kódu /121/ předplatitele. Pak je provedeno ověření volající osoby použitím porovnání hlasu mezi hlasem volajícího a hlasovou referencí /123/, spojenou s předplatitelem, za něhož se volající prohlašuje. Jestliže je výsledek tohoto porovnání hlasu pozitivní, přístup k požadovaným službám je poskytnut. Jestliže daný systém nemá uloženou dostatečně dobrou hlasovou referenci /123/ k ověření totožnosti předplatitele, za něhož se uživatel prohlašuje, s předem stanoveným stupněm spolehlivosti, volající je vybídnut, aby zavedl důvěrný osobní identifikační číselný kód /122/. Jestliže je zavedený osobní identifikační číselný kód /122/ správný, je poskytnut přístup k požadovaným službám a uložena nová hlasová reference /123/. cze
Souběžný názevMethod for enabling a user of a system to obtain access to one or more services thereof
Další system.sel.j.G 07C 009/00 MPT
Další system.sel.j.H 04M 003/38 MPT
Osobní jm.-sekund.oMoser Thomas Löhningen (CH) p
Osobní jm.-sekund.oVan Kommer Robert Villars-sur-Glane (CH) p
Korpor.,akce-sek.o.PATENTSERVIS PRAHA a.s. Praha 4, Jivenská 1, 14000 z
Korpor.,akce-sek.o.SWISSCOM AG Bern (CH) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20011017
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 289022
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1845
Katalogizátor20060721 SVK06 1401