Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000289046

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002890xx / 000289046.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000289046
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19940607d2001----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob změkčování vodné cukerné šťávy a zařízení Process for softening a sugar-containing aqueous solution and apparatus for making the same
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2001
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19930611
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19940607
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20011017
Obecné poznámkyPrávo přednosti: US 1993/075634
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1994-1393
Anotace, referát...means. eng
Anotace, referátIn the present invention there is disclosed a process for softening an aqueous sugar juice containing sugars and Cae+ and/or Mge+ ions, such as a sugar factory molasses comprising: (a) a softening step wherein the said sugar juice is brought into contact with the a cation exchange resin, in the form Nae+ or Ke+, to give, on the one hand, a softened sugar juice depleted in Cae+ or Mge+ ions and charged with Nae+ or Ke+ ions and, on the other hand, a cation exchange resin charged with Cae+ or Mge+ ions, and (b) a step for the regeneration of said latter resin, characterized in that the regeneration step (b) comprises bringing the said resin into contact with a liquid effluent ( raffinate) produced on separation by chromatography of the sugars from a softened aqueous sugar juice containing sugars and Nae+ or Ke+ ions, whereby said liquid effluent containing the majority of the Nae+ or Ke+ ions initially present in the softened sugar juice. The invention also relates to apparatus for softening an aqueous sugar juice comprising: at least one softening unit (1, 2) containing a cation exchange resin in the form Nae+ or Ke+ and comprising means (3, 4) for supplying aqueous sugar juice for softening, means (12, 13) for supplying regeneration liquid, means (5, 6) for extraction of the softened aqueous sugar juice and means (12a, 12b) for extraction of spent regeneration liquid, and at least one chromatography unit (9) comprising means (14) for supplying eluent, means (8) for supplying softened aqueous sugar juice produced in the softening unit (1, 2) and means (16) for extracting a liquid effluent enriched in Nae+ or Ke+ ions and depleted in sugars (raffinate) and connecting means (17-30) for connecting the said regeneration liquid supply means to the chromatography unit extraction... eng
Anotace, referátZpůsob změkčování vodné cukerné šťávy obsahující cukry a Ca.sup.+.n. anebo Mg.sup.2+.n., jako je např. cukrovarnická melasa, zahrnuje (a) změkčovací krok, v němž cukerná šťáva je uvedena do kontaktu s katexovou pryskyřicí v Na.sup.+.n. anebo K.sup.+.n. formě, čímž na jedné straně vznikne změkčená cukerná šťáva ochuzená o Ca.sup.+.n. anebo Mg.sup.2+.n. ionty obohacená Na.sup.+.n. anebo K.sup.+.n. ionty a na druhé straně katexová pryskyřice obohacená Ca.sup.2+.n. anebo Mg.sup.2+.n. ionty a (b) regenerační krok katexové pryskyřice, kdy se uvede pryskyřice do kontaktu s kapalným odpadem (rafinátem) vytvořeným oddělením cukrů pomocí chromatografie od změkčené vodné cukerné šťávy obsahující cukry a Na.sup.+.n. anebo K.sup.+.n. ionty, přičemž zmíněný kapalný odpad obsahuje většinu Na.sup.+.n. anebo K.sup.+.n. iontů, které byly původně obsaženy ve změkčené cukerné šťávě. Zařízení pro změkčování vodné cukerné šťávy obsahuje: nejméně jednu změkčovací jednotku (1, 2) s katexovou pryskyřicí v Na.sup.+.n. anebo K.sup.+.n. formě a mající zařízení (3, 4) pro přívod vodné cukerné šťávy ke změkčování, zařízení (12, 13) pro přívod regenerační kapaliny, zařízení (5, 6) pro odvádění změkčené vodné cukerné šťávy a zařízení (12a, 12b) pro odvádění vyčerpané regenerační kapaliny, a nejméně jednu chromatografickou jednotku (9) mající zařízení (14) pro přívod elučního činidla, zařízení (8) pro přívod změkčené vodné cukerné šťávy vzniklé ve změkčovací jednotce (1, 2) a zařízení (16) pro odvádění kapalného odpadu obohaceného o Na.sup.+.n. anebo K.sup.+.n. ionty, a ochuzeného o cukry, a spojovacího zařízení (17 - 30) pro spojení zmíněných zařízení pro přívod regenerační kapaliny a zařízení pro odvádění z chromatografické jednotky. cze
Souběžný názevProcess for softening a sugar-containing aqueous solution and apparatus for making the same
Další system.sel.j.C 13D 003/14 MPT
Osobní jm.-sekund.oLancrenon Xavier Chicago (US, IL) p
Osobní jm.-sekund.oSaska Michael Baton Rouge (US, LA) p
Korpor.,akce-sek.o.APPLEXION Epone (FR) m
Korpor.,akce-sek.o.Board of Supervisors of Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College C/O Louisiana Agricultural Experiment Station Baton Rouge (US, LA) m
Korpor.,akce-sek.o.PATENTSERVIS PRAHA, a.s. Praha 4, Jívenská 1/1273, 14021 z
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20011017
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 289046
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1845
Katalogizátor20060721 SVK06 1401