Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000289055

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002890xx / 000289055.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000289055
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19950222d2001----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob přepravy kořenových kontejnerů při mechanizované kultivaci rostlin a zařízení k provádění tohoto způsobu Method of transporting root containers when cultivating plants and apparatus for making the same
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2001
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19940222
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19950222
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20011017
Obecné poznámkyPrávo přednosti: EP 1994/94201771
Obecné poznámkyPrávo přednosti: NL 1994/9400284
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1995-472
Anotace, referátKořenové kontejnery (2), obsahující kultivované rostliny (3) jsou umístěny na kultivačním dopravníkovém pásu (4), na kterém jsou pěstovány, přičemž kultivační dopravníkový pás (4) je v klidu a opírá se o klidný povrch nižší než dna kořenových kontejnerů (2). Pak se kultivační dopravníkový pás (4) použije k přepravě na něm umístěných kořenových obalů (2) k zpracovacímu místu, například, jsou-li rostliny dostatečně vzrostlé nebo musí-li být podrobeny ošetření v průběhu kultivace. Kultivační dopravníkový pás (4) se napíná pouze při přepravě kořenových obalů (2) a uvolňuje se během pěstování rostlin (3), kdy kultivační dopravníkový pás (4) stojí. Zařízení obsahuje alespoň jednu mělkou nádrž, která má dno a zvýšené stěny (5, 6) a alespoň jeden kultivační dopravníkový pás (4), který alespoň částečně probíhá nade dnem mělké nádrže a dále vodicí prostředky kontejnerů (2), poháněcí prostředek (8), umožňující použití kultivačního dopravníkového pásu (4) k přepravě k místu zpracování a napínací prostředek k napnutí kultivačního dopravníkového pásu (4) před jeho uvedením do pohybu a k uvolnění po uvedení do klidu. cze
Anotace, referátThe invention relates to a method for the cultivation of plants, comprising the following steps: (a) placing root containers (2) containing cultivated plants (3) on a cultivation conveyor belt (4), (b) allowing the plants (3) cultivated in the root containers (2) to grow on said cultivation conveyor belt (4) whilst the cultivation conveyor belt (4) is stationary and bears against a stationary surface being lower than said root container (2) bottoms, c) using the cultivation conveyor belt (4) to transport the root containers (2) placed on the cultivation conveyor belt (4) to a dispensing point, for example when the plants have grown sufficiently or have to be given an intermediate treatment. The cultivation conveyor belt (4) is tensioned only when the root containers (2) are transported and is released during cultivation of the plants (3) when it is in rest. The apparatus for making the above-described process comprises at least one shallow tank having a bottom and raised side walls (5, 6) and at least one cultivation conveyor belt (4) extending at least partially above said shallow tank bottom and it further comprises container (2) guide means, a driving means (8) enabling the use of the cultivation conveyor belt (4) for transportation to a treatment point and a tightening means for tightening the cultivation conveyor belt (4) prior its bringing into motion and for release thereof after its bringing to rest. eng
Souběžný názevMethod of transporting root containers when cultivating plants and apparatus for making the same
Další system.sel.j.A 01G 009/00 MPT
Další system.sel.j.A 01G 031/04 MPT
Osobní jm.-sekund.oValstar Jacob Honselersdijk (NL) p
Korpor.,akce-sek.o.PATENTSERVIS PRAHA a.s. Praha 4, Jivenská 1/1273, 14021 z
Korpor.,akce-sek.o.VALSTAR W.P.S. B.V. Honselersdijk (NL) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20011017
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 289055
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1845
Katalogizátor20060721 SVK06 1401