Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000289119

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002891xx / 000289119.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000289119
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19990726d2001----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob převádění tepla na využitelnou energii a zařízení k provádění tohoto způsobu Method of converting heat to utilizable energy and apparatus for making the same
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2001
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19990726
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20011114
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1999-2631
Anotace, referátPředmětem řešení je způsob a zařízení pro využívání termodynamického cyklu. Ohřátý plynný pracovní proud, obsahující složku s nízkou teplotou bodu varu a složku s vyšší teplotou bodu varu, je rozdělen. Složka s nízkou teplotou bodu varu je expandována za účelem přenášení energie proudu na využitelnou formu energie a za účelem vytvoření expandovaného relativně bohatého proudu. Tento expandovaný bohatý proud je poté rozdělen na dva proudy, z nichž jeden je dále expandován za účelem získávání další energie, čímž se z něj stává vyčerpaný proud, zatímco druhý proud je odebírán. Chudý neexpandovaný proud a vyčerpaný bohatý proud jsou poté směšovány v regeneračním podsystému s odebíraným proudem za účelem vytvoření pracovního proudu, který je poté efektivně ohříván v ohřívači za účelem vytvoření ohřátého plynného pracovního proudu, který je rozdělen. V zařízení je kromě ohřívače (HE-5), separátoru (S), expandéru (T), vnějšího zdroje (25, 26) tepla, nízkoteplotního zdroje (23, 24) a prvního tepelného výměníku (HE-1) uspořádán ještě druhý tepelný výměník (HE-2), zapojený pro přenos tepla z pracovního proudu před jeho kondenzací do pracovního proudu po jeho přečerpání na vyšší tlak. cze
Anotace, referátThe subject of the present invention is a method and apparatus for implementing a thermodynamic cycle. A heated gaseous working stream including a low boiling point component and a higher boiling point component is separated. The low boiling point component is expanded to transform the energy of the stream into useable form and to provide an expanded relatively rich stream. This expanded rich stream is then split into two streams, one of which is expanded further to obtain further energy, resulting in a spent stream, the other of which is extracted. The lean expanded stream and the spent rich stream are then combined in a regenerating subsystem with the extracted stream to reproduce a working stream, which is then efficiently heated in a heater to provide a heated gaseous working stream that is separated. Apparatus for implementing the thermodynamic cycle comprises in addition to a heater (HE-5), a separator (S), an expander (T), an external heat source (25, 26) a low-temperature source (23, 24) and a first heat-exchange apparatus (HE-1) still a second heat-exchange apparatus (HE-2) being connected for transfer of heat from a working stream prior condensation thereof to a working stream after its pumping to a higher pressure. eng
Souběžný názevMethod of converting heat to utilizable energy and apparatus for making the same
Další system.sel.j.F 01K 007/34 MPT
Další system.sel.j.F 01K 025/06 MPT
Další system.sel.j.F 01K 025/10 MPT
Osobní jm.-sekund.oKalina Alexander I. Hillsborough (US, CA) p
Osobní jm.-sekund.oPelletier Richard I. Livermore (US, CA) p
Osobní jm.-sekund.oRhodes Lawrence B. Livermore (US, CA) p
Osobní jm.-sekund.oČermák Karel Praha 1, Národní 3211000 z
Korpor.,akce-sek.o.ENERGY, INC. Hayward (US, CA) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20011114
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 289119
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1845
Katalogizátor20060721 SVK06 1401