Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000289137

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002891xx / 000289137.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000289137
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19911031d2001----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob přípravy uhlovodíkového derivátu Process for preparing a hydrocarbon derivative
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2001
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19901031
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19911031
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20011114
Obecné poznámkyPrávo přednosti: US 1990/607198
Obecné poznámkyPrávo přednosti: US 1991/772948
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1991-3306
Anotace, referátPostup přípravy uhlovodíkového derivátu vybraného ze skupiny zahrnující akrylonitril, methakrylonitril, propylenoxid, acetaldehyd, akrolein, vinylchlorid, kyselinu akrylovou, kyselinu methakrylovou, ethylenoxid, anhydrid kyseliny maleinové a anhydrid kyseliny ftalové, který zahrnuje: (a) kontaktování uhlovodíku a plynu obsahujícího kyslík za podmínek vzniku plynného produktu obsahujícího uvedený uhlovodíkový derivát a oxid uhelnatý, (b) odstraňování tohoto uhlovodíkového derivátu z tohoto plynného produktu ze stupně (a), a (c) recyklování plynného produktu ze stupně (b), ze kterého byl odstraněn uvedený uhlovodíkový derivát, do reakční zóny, přičemž uhlovodíkovou surovinou je odpovídající výchozí látka pro výrobu uvedeného produktu a (d) oxid uhelnatý, obsažený v plynném produktu zbaveném uhlovodíkového derivátu ze stupně (b), se převede na oxid uhličitý za vzniku plynového proudu ochuzeného o oxid uhelnatý, a (e) část ze vzniklého oxidu uhličitého se odstraní z plynového proudu ochuzeného o oxid uhelnatý ze stupně (d) za vzniku plynového produktu, který se recykluje do reakční zóny. cze
Anotace, referátThe present process for preparing a hydrocarbon derivative, wherein said derivative is selected from a group comprising acrylonitrile methacrylonitrile, propylene oxide, acetaldehyde, acrolein, vinyl chloride, acrylic acid, methacrylic acid, ethylene oxide, maleic acid anhydride and phthalic acid anhydride, comprises: (a) contacting in a reaction zone a hydrocarbon and an oxygen-containing gas under conditions which produce a gaseous product containing said hydrocarbon derivative and carbon monoxide; (b) removing said petrochemical product from the gaseous product of the step (a) and (c) recycling the gaseous product of the step (b) from which said hydrocarbon derivative has been removed, to said reaction zone, whereby the raw hydrocarbon is a corresponding starting substance for preparing said product (d) converting carbon monoxide contained in the gaseous product to carbon dioxide, thereby producing a carbon monoxide-depleted gas stream and (e) removing part of the carbon dioxide from the carbon monoxide-depleted gas stream of the step (d) under formation of a gaseous product that is then recycled back to said reaction zone. eng
Souběžný názevProcess for preparing a hydrocarbon derivative
Další system.sel.j.C 07C 017/10 MPT
Další system.sel.j.C 07C 021/06 MPT
Další system.sel.j.C 07C 027/14 MPT
Další system.sel.j.C 07C 045/34 MPT
Další system.sel.j.C 07C 045/35 MPT
Další system.sel.j.C 07C 047/07 MPT
Další system.sel.j.C 07C 051/21 MPT
Další system.sel.j.C 07C 051/25 MPT
Další system.sel.j.C 07C 057/05 MPT
Další system.sel.j.C 07C 059/74 MPT
Další system.sel.j.C 07C 253/26 MPT
Další system.sel.j.C 07C 255/08 MPT
Další system.sel.j.C 07D 301/04 MPT
Další system.sel.j.C 07D 301/08 MPT
Další system.sel.j.C 07D 303/04 MPT
Osobní jm.-sekund.oKalenský Petr Praha 2, Hálkova 212000 z
Osobní jm.-sekund.oRamachandran Ramakrishnan Allendale (US, NJ) p
Osobní jm.-sekund.oSheu Lien-Lung Scotch Plains (US, NJ) p
Osobní jm.-sekund.oShirley Arthur I. Piscataway (US, NJ) p
Korpor.,akce-sek.o.The BOC Group, Inc. Murray Hill (US, NJ) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20011114
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 289137
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1845
Katalogizátor20060721 SVK06 1401