Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000289170

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002891xx / 000289170.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000289170
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19970702d2001----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob výroby lehké minerální izolační desky s otevřenými póry Method of manufacturing a light, open-pored, mineral insulating board
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2001
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19960704
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19970702
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20011114
Obecné poznámkyPrávo přednosti: DE 1996/19626953
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1997-2094
Anotace, referátIn order to manufacture a light, open-pored, mineral insulating board with a gross density below 130 kg/me3 the following steps are employed: a) preparing a water-solids suspension by intensive mixing of the following raw materials in an intensive mixer with a rotating mix container and a mixer mechanism rotating at a higher speed, using water and, in each case referred to the total content of solids, 40 to 48 percent by weight of quartz flour with a specific surface area according to BET of at least 2.5 me2/g, 15 to 20 percent by weight of slaked lime with a specific surface area of at least 15 me2/g, 25 to 35 percent by weight of cement, 0.3 to 0.5 percent by weight of a hydrophobic medium, the rest being additives, wherein the ratio of cement to slaked lime amounts to 1.5 to 2.3 : 1, the binding agent proportion lies in the range from 45 to 52 percent by weight and the suspension has a water/solids factor (without foam) from 0.7 to 1.2, b) preparing a foam from water, air and a pore-forming agent, with a gross density ranging from 40 to 50 kg/me3, c) introducing the foam into the water/solids suspension still present in the mix container with the intensive mixer running and mixing in the foam at a lower speed of rotation of the mixer mechanism within 120 seconds at the most, d) pouring the raw mix into at least one mold, e) allowing the raw mix to set to form a still plastic block having a sufficient green-state strength to allow it to be, f) lifting the plastic block off the mold bottom by means of a vacuum, g) cutting the block into individual insulating boards by means of wires and h) hardening the insulating boards in an autoclave. eng
Anotace, referátZpůsob výroby lehké, minerální izolační desky s otevřenými póry s hrubou hustotou pod 130 kg/m.sup.3.n. zahrnuje následující kroky: a) příprava vodné suspenze pevné látky intenzivním mícháním dále uvedených surovin v intenzivní míchačce s rotující nádržkou na míchaný materiál a vysokými otáčkami rotujícím míchadlem za použití vody a, vždy vztaženo na celkový obsah pevné látky, 40 až 48 % hmotn. křemenné moučky se specifickým povrchem podle BET nejméně 2,5 m.sup.2.n./g, 15 až 20 % hmotn. hydrátu vápenatého se specifickým povrchem nejméně 15 m.sup.2.n./g, 25 až 35 % hmotn. cementu, 0,3 až 0,5 % hmotn. hydrofobizačního prostředku, zbytek aditiva, přičemž poměr cementu k hydrátu vápenatému činí 1,5 až 2,3:1, obsah pojiva leží v rozsahu od 45 do 52 % hmotn. a suspenze má faktor voda/pevná látka, bez pěny, od 0,7 do 1,2, b) příprava pěny z vody, vzduchu a pórotvorného prostředku s hrubou hustotou od 40 do 50 kg/m.sup.3.n., c) zavedení pěny do vodné suspenze pevné látky, která je ještě v nádobě na míchaný materiál při běžící intenzivní míchačce a vmíchání pěny při nízkých otáčkách míchadla během maximálně 120 sekund, d) vlití surové směsi do alespoň jedné formy, e) ponechání surové směsi, aby zatuhla do ještě plastického bloku s dostačující pevností v nedohotoveném stavu, f) zdvihnutí plastického bloku ze dna formy pomocí vakua, g) řezaní bloku dráty na jednotlivé izolační desky a h) vytvrzení izolačních desek v autoklávu. cze
Souběžný názevMethod of manufacturing a light, open-pored, mineral insulating board
Další system.sel.j.B 01F 003/04 MPT
Další system.sel.j.B 28C 005/38 MPT
Další system.sel.j.C 04B 028/02 MPT
Další system.sel.j.C 04B 038/10 MPT
Další system.sel.j.C 04B 111/40 MPT
Další system.sel.j.E 04B 001/74 MPT
Osobní jm.-sekund.oAndera Jiří Praha 7, Nad Štolou 1217000 z
Osobní jm.-sekund.oFalke Silke Finsterwalde (DE) p
Osobní jm.-sekund.oFrey Emmo Dachau (DE) p
Osobní jm.-sekund.oKoerdt Frithjof Schönborn (DE) p
Korpor.,akce-sek.o.HEBEL AKTIENGESELLSCHAFT Emmering (DE) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20011114
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 289170
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1845
Katalogizátor20060721 SVK06 1401