Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000289374

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002893xx / 000289374.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000289374
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19940426d2002----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostStohovatelný kontejner a tvarový výsek pro něj Stackable container and shaped blank for its production
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2002
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19930504
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19940426
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20020116
Obecné poznámkyPrávo přednosti: FR 1993/9305307
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1995-15
Anotace, referát...(25) of the stack bottom container (R1, R2) on the side of the upper free ends of its higher main side walls (2, 4, 6, 8), for supporting the second folding lines (20.4, 20.8) of both lower main side walls (2, 4, 6, 8) of the upper container (R1, R2) against free upper ends of both the lower main side walls (2, 4, 6, 8) of the bottom container (R1, R2) and for insertion of the upper free edges (28, 30) of the narrow walls (1, 3, 5, 7) in the aperture (25) of the bottom container (R1, R2) into slots (27, 32) of the narrow walls (1, 3, 5, 7) of the upper container (R1, R2). eng
Anotace, referát...ohybu (20.4, 20.8) obou nižších hlavních bočních stěn (2, 4, 6, 8) horního kontejneru (R1, R2) o volné horní konce obou nižších hlavních bočních stěn (2, 4, 6, 8) spodního kontejneru (R1, R2) a pro zasunutí horních volných okrajů (28, 30) úzkých stěn (1, 3, 5, 7) v otvoru (25) spodního kontejneru (R1, R2) do výřezů (27, 32) úzkých stěn (1, 3, 5, 7) horního kontejneru (R1, R2). cze
Anotace, referátIn the present invention there is disclosed a stackable container (R1, R2) made of a single shaped blank (F1, F2), such as cardboard or corrugated cardboard. It has a form of upward open box with parallel walls comprising two pairs of mutually opposite and parallel square or rectangular main side walls (2, 4, 6, 8) following each other via parallel first folding lines (9 to 15, 17) and further comprising a bottom (26) arranged opposite to the box main aperture (25) formed by two pairs of parallel flaps (18.2, 18.4, 18.6, 18.8) following up with the main side walls (2, 4, 6, 8) by second folding lines (20.2, 20.4, 20.6, 20.8) being perpendicular to said first folding lines (9 to 15, 17). The invention is characterized in that the box has beveled side edges in the form of narrow walls (1, 3, 5, 7), each of which being introduced between two adjacent main side walls (2, 4, 6, 8) and follows up therewith by one first folding line (9 through 15, 17), whereby in the direction parallel to the first folding lines (9 to 15, 17) the height (H1) of one pair of the main side walls (2, 4, 6, 8) is greater than the height (H2) of the second pair of the main side walls (2, 4, 6, 8) in order to form a height difference of the upper free ends of the adjacent main side walls (2, 4, 6, 8) on the side of the box aperture (25), connected by the free upper edge (28, 30) of the thin wall (1, 3, 5, 7) located therebetween. Each narrow wall (1, 3, 5, 7) is provided at the bottom (26) level with a slot (27, 32) having dimensions corresponding to dimensions of its opposite free edge (28, 30) and open toward the box bottom (26) for insertion lower sections of both the higher side walls (2, 6) fitting close to the second folding lines (20.2, 20.6) of the stack upper container (R1, R2) into an aperture... eng
Anotace, referátStohovatelný kontejner (R1, R2) je zhotovený z jediného tvarového výseku (F1, F2), například z hladké nebo vlnité lepenky. Má tvar shora otevřené krabice s rovnoběžnými stěnami, zahrnující dvě dvojice vzájemně protilehlých a souběžných čtvercových nebo obdélníkových hlavních bočních stěn (2, 4, 6, 8), navazujících na sebe přes souběžné první linie ohybu (9 až 15, 17) a dále zahrnující dno (26) uspořádané proti hornímu otvoru (25) krabice, tvořené dvěma dvojicemi souběžných klop (18.2, 18.4, 18.6, 18.8), navazujících na hlavní boční stěny (2, 4, 6, 8) druhými liniemi ohybu (20.2, 20.4, 20.6, 20.8) kolmými na první linie ohybu (9 až 15, 17). Podstata řešení spočívá v tom, že krabice má zkosené boční hrany ve tvaru úzkých stěn (1, 3, 5, 7), z nichž každá je vřazena mezi dvě sousední hlavní boční stěny (2, 4, 6, 8) a navazuje na ně vždy jednou první linií ohybu (9 až 15, 17), přičemž výška (H1) jedné dvojice hlavních bočních stěn (2, 4, 6, 8) ve směru souběžném s prvými liniemi ohybu (9 až 15, 17) je větší než výška (H2) druhé dvojice hlavních bočních stěn (2, 4, 6, 8) pro vytvoření výškového rozdílu horních volných konců sousedních hlavních bočních stěn (2, 4, 6, 8) na straně otvoru (25) krabice spojených volným horním okrajem (28, 30) mezi nimi se nacházející úzké stěny (1, 3, 5, 7). Každá úzká stěna (1, 3, 5, 7) je na úrovni dna (26) opatřena výřezem (27, 32) o rozměrech odpovídajících rozměrům jejího protilehlého volného horního okraje (28, 30) a otevřeným do dna (26) krabice pro vsunutí spodních částí obou vyšších bočních stěn (2, 6) přilehlých k druhým liniím ohybu (20.2, 20.6) horního kontejneru (R1, R2) stohu do otvoru (25) spodního kontejneru (R1, R2) stohu na straně horních volných konců jeho vyšších hlavních bočních stěn (2, 4, 6, 8), pro opření druhých lini
Souběžný názevStackable container and shaped blank for its production
Další system.sel.j.B 65D 005/00 MPT
Osobní jm.-sekund.oCUALIER GUY 560 FR
Osobní jm.-sekund.oSAARNACK PEETER 560 SE
Osobní jm.-sekund.oSERRE JEAN-CLAUDE 560 FR
Osobní jm.-sekund.oULFHEIM LARS-ANDERS 560 SE
Korpor.,akce-sek.o.MUNKSJO FORPACKNINGAR SE
Korpor.,akce-sek.o.OTOR FR
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20020116
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 289374
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1845
Katalogizátor20060721 SVK06 1402