Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000289385

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002893xx / 000289385.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000289385
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19970624d2002----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostSedací nábytek Sitting furniture
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2002
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19960801
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19970624
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20020116
Obecné poznámkyPrávo přednosti: AT 1996/1385
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1997-1997
Anotace, referátPředložené řešení se týká sedacího nábytku, který je přemístitelný v lůžko, jehož lůžkové plochy jsou tvořeny třemi čalouněnými jednotkami, a to hlavovou částí /16/, střední částí /17/ a nožní částí /18/, který se skládá ze základní části /1/, která je bočně opatřena vodicími kolejnicemi /3/, na kterých je kluznými prvky /9/ veden zadní konec roztahovací části /2/, která má čelní část /5/, horizontální spojovací část /7/ a zadní část /24/ a jejíž přední konec je opatřen po podlaze jezdícími válečky /4/, přičemž nožní část /18/ je uložena v roztahovací části /2/ vytočitelně a/nebo vysouvatelně. K vylepšení optického dojmu a k usnadnění čištění pod nábytkem dolní hrana /21/ čelní části /5/ roztahovací části /2/ probíhá ve světlé výšce /h/ rovné alespoň 7 cm nad podlahou a válečky /2/ jsou na roztahovací části /2/ ve směru roztahování uspořádány přesazeně směrem dozadu alespoň o vzdálenost, odpovídající dvojité světlé výšce /h/ mezi podlahou /6/ a čelní částí /5/. cze
Anotace, referátThe present invention relates to a sitting furniture that can be converted into a bed, the bed surfaces thereof being formed by three upholstered units i.e. a main section (16), a middle section (17) and a leg section (18). The proposed upholstered sofa bed comprises a basic part (1) that is provided on its sides with guard rails (3) serving for guiding thereon by means of sliding elements (9) a rear part of a pull-out extension part (2) having a front part (5), a horizontal connecting part (7) and a rear part (24). The pull-out extension part (2) front end is provided with rollers (4) moving on floor, whereby the leg section is mounted in the pull-out extension part (2) in either turn-out and/or pull-out manner. In order to enhance optical impression and for facilitating cleaning beneath the furniture the lower edge (21) of the front part (5) of the pull-out extension part (2) runs at a clearance height (h) equaling to least 7 cm above the floor and the rollers (4) are mounted on the pull-out extension part (2) rearwardly off-set in the extension direction by at least a distance corresponding to double the clearance height (h) between the floor (6) and the front part (5). eng
Souběžný názevSitting furniture
Další system.sel.j.A 47C 017/13 MPT
Další system.sel.j.A 47C 017/22 MPT
Osobní jm.-sekund.oPletzing Karl Heinz Pinsdorf (AT) p
Osobní jm.-sekund.oVšetečka Miloš Praha 2, Hálkova 212000 z
Korpor.,akce-sek.o.HASAG BETEILIGUNGEN GMBH Attnang-Pucheim (AT) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20020116
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 289385
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1845
Katalogizátor20060721 SVK06 1402