Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000289455

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002894xx / 000289455.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000289455
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19951116d2002----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostCílený cytotoxický T-lymfocyt, způsob jeho výroby, vektor pro použití v tomto způsobu a vakcína Targeted cytotoxic T-lymphocyte, process of its preparation, vector for use in this preparation process and vaccine
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2002
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19941116
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19951116
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20020116
Obecné poznámkyPrávo přednosti: GB 1994/9423085
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1997-1442
Anotace, referátCílený cytotoxický T-lymfocyt, jehož TcR obsahuje heterologní .alfa. a .beta. polypeptidy, přičemž tyto heterologní polypeptidy poskytují lymfocytu omezenou specifitu MHC třídy pro cílové buňky, které způsobují chorobu, přičemž T-lymfocyt je monovalentní a má jeden druh TcR, poskytující omezenou specifitu MHC třídy I pro jednu třídu cílových buněk. Způsob výroby cílených cytotoxických T-lymfocytů spočívá v tom, že (a) vytvoří se vektor, obsahující DNA s výhodou DNA odvozenou od dárce cytotoxického T-lymfocytu kódující .alfa. a .beta. TcR polypeptidy specifické pro cílové buňky, které způsobují chorobu, (b) transfektuje se recipientní cytotoxický T-lymfocyt vektorem, získaným ve stupni (a), pro produkci rekombinantního cytotoxického T-lymfocytu, který má DNA kódující .alfa. a .beta. TcR polypeptidy specifické pro cílové buňky, způsobující chorobu, přičemž rekombinantní cytotoxický T-lymfocyt ze stupně (b) exprimuje DNA, kódující .alfa. a .beta. TcR polypeptidy poskytující lymfocytu omezenou specifitu MHC třídy I, a tím jej zaměřují na cílové buňky. Vektor pro použití v uvedeném způsobu zahrnující DNA kódující .alfa. a .beta. TcR polypeptidy specifické pro buňky způsobující chorobu, s výhodou DNA operativně spojenou s expresním elementem nebo s expresními elementy, přičemž tento expresní element nebo tyto expresní elementy jsou voleny například z transkripčních a/nebo translačních elementů, promotorů, míst nesoucích ribozom, pomocných prvků, regulačních míst, s výhodou aktivátorových a represorových míst a expresních elementů přirozeně spojených s .alfa. a/nebo .beta. TcR peptidovými geny. cze
Anotace, referátThe present invention relates to a targeted cytotoxic T-lymphocyte having a TcR comprising heterologous {alpha} and {beta} polypeptides, which heterologous polypeptides confer on the lymphocyte MHC Class I-restricted specificity for disease-causing target cells, whereby the invented T-lymphocyte is monovalent, and has a single species of TcR conferring MHC Class I-restricted specificity for a single class of target cells. The process for preparing the targeted cytotoxic T-lymphocytes comprises the steps of: (a) providing a vector comprising DNA, preferably DNA derived from a donor cytotoxic T-lymphocyte encoding {alpha} and {beta} TcR polypeptides specific for disease-causing target cells, and (b) transfecting a recipient cytotoxic T-lymphocyte with the vector obtained in the step (a) to produce a recombinant cytotoxic T-lymphocyte having DNA encoding {alpha} and {beta} TcR polypeptides specific for disease-causing target cells, whereby the recombinant cytotoxic T-lymphocyte of step (b) expresses the DNA encoding {alpha} and {beta} TcR polypeptides specific for the disease-causing cells, the DNA for example being operably linked to an expression element or elements, the expression element or elements being selected for example from transcriptional and/or translational elements, promoters, ribosome binding sites, enhancers, regulatory sites, preferably activator and repressor sites and expression elements naturally associated with the {alpha} and/or {beta} TcR peptide genes. eng
Souběžný názevTargeted cytotoxic T-lymphocyte, process of its preparation, vector for use in this preparation process and vaccine
Další system.sel.j.A 61K 035/14 MPT
Další system.sel.j.A 61K 039/00 MPT
Další system.sel.j.C 07K 014/72 MPT
Další system.sel.j.C 12N 005/10 MPT
Další system.sel.j.C 12N 015/10 MPT
Další system.sel.j.C 12N 015/63 MPT
Další system.sel.j.C 12N 015/85 MPT
Osobní jm.-sekund.oGuttmann Michal Praha 7, Nad Štolou 1217000 z
Osobní jm.-sekund.oStringer Bradley Michael John Cardiff (GB) p
Korpor.,akce-sek.o.CELLFACTORS PLC Cambridge (GB) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20020116
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 289455
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1845
Katalogizátor20060721 SVK06 1402