Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000289507

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002895xx / 000289507.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000289507
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19960911d2002----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZařízení pro vytváření ochranného povlaku na spoji mezi přípojnou tvarovkou a podzemním rozvodným potrubím tekutiny Apparatus for making protective coating onto a connection between a connecting fitting and underground main distribution piping of liquid
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2002
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19950912
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19960911
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20020213
Obecné poznámkyPrávo přednosti: FR 1995/9510678
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1996-2669
Anotace, referátThe invented apparatus is intended for making a protective coating, particularly a corrosion-resistant coating onto a connection between a connecting fitting (10) and an underground main distribution piping (1) of a liquid, which connecting fitting (10) is additionally attached to the piping (1) for connecting the an auxiliary feed (12) in an access pit (2). It comprises a support (30) supporting two half shells (21,22) defining after mutual assembly and after bringing into a forming position about the connecting fitting (10) and the auxiliary feed (12) and about concurrent parts of the piping (1) a mould cavity, further a supporting means (35) disposed on the piping (1) side opposite to the spot of the connection of the connecting fitting (10). The support (30) is fitted on a lowering guide mechanism (300) and the two half shells (21,22) are provided with adjusters (23,24) for their mutual displacement toward each other. The supporting means (35) is attached to both the support (30) and the lowering guide mechanism (300) and both are provided with clamping means for their mutual movement toward each other in vertical direction from both opposite sides of the pining (1). The mould formed by the two half shells (21,22) is provided with an inlet orifice (25) for supply of a coating material into the mould cavity. eng
Anotace, referátZařízení je určeno pro vytváření ochranného povlaku, zejména proti korozi, na spoji mezi přípojnou tvarovkou (10) a podzemním rozvodným potrubím (1) tekutiny, dodatečně upevněnou na potrubí (1) pro připojení potrubní přípojky (12) v přístupové jámě (2). Obsahuje jednak nosič (30), nesoucí dvě formové poloviny (21, 22), vymezující po vzájemném sesazení a po uvedení do formovací polohy okolo přípojné tvarovky (10) a potrubní přípojky (12) a okolo navazujících částí potrubí (1) formovou dutinu, a jednak opěrný prostředek (35), uložený na straně potrubí (1), opačné od místa připojení přípojné tvarovky (10). Nosič (30) je osazený na spouštěcím vodicím ústrojí (300) a formové poloviny (21, 22) jsou opatřeny ovladači (23, 24) pro jejich vzájemné přisouvání k sobě. Opěrný prostředek (35) je připojený k nosiči (30) a ke spouštěcímu vodicímu ústrojí (300), a nosič (30) a opěrný prostředek (35) jsou opatřeny stahovacími prostředky pro jejich vzájemné přitahování ve svislém směru k sobě z obou opačných stran potrubí (1). Forma tvořená formovými polovinami (21, 22) je opatřena přívodním otvorem (25) pro přívod povlakového materiálu do formové dutiny. cze
Souběžný názevApparatus for making protective coating onto a connection between a connecting fitting and underground main distribution piping of liquid
Další system.sel.j.F 16L 001/02 MPT
Další system.sel.j.F 16L 041/00 MPT
Další system.sel.j.F 16L 058/18 MPT
Osobní jm.-sekund.oStringhetta Sandrine Asnieres (FR) p
Osobní jm.-sekund.oŠvorčík Otakar Praha 2, Hálkova 212000 z
Korpor.,akce-sek.o.GAZ DE FRANCE Paris (FR) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20020213
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 289507
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1845
Katalogizátor20060721 SVK06 1402