Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000289808

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002898xx / 000289808.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000289808
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19951107d2002----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostHorní vrstva pro absorpční výrobek a způsob její výroby Topsheet for an absorbent article and process for producing thereof
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2002
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19941109
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19951107
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20020417
Obecné poznámkyPrávo přednosti: SE 1994/9403850
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1997-1346
Anotace, referát...depth exceeds the sum of said first thickness (ti1) and said third thickness Ti3), though being less than the sum of the first thickness (ti1) the second thickness (ti2) and the third thickness (ti3). eng
Anotace, referátHorní vrstva (10) obsahuje laminát vytvořený alespoň z první vrstvy (12) a druhé vrstvy (14), které jsou uspořádány v zákrytu, přičemž při používání absorpčního výrobku je první vrstva (12) otočena k nositeli a obsahuje množství průchozích otvorů (16), vymezených pomocí horního obvodu (18) a dolního obvodu (20), pro průchod tekutiny do druhé vrstvy (14), přičemž druhá vrstva (14) zahrnuje první prohlubně (22) uspořádané tak, že dolní obvod (20) každého průchozího otvoru (16) v první vrstvě (12) je axiálně vyrovnán se sdruženou první prohlubní (22) ve druhé vrstvě (14), každý průchozí otvor (16) a přidružená prohlubeň (22) jsou vzájemně soustředné. Způsob výroby horní vrstvy (10) mající první a druhý hlavní povrch a obsahující laminát z první vrstvy (12) mající první tloušťku (t.sub.1.n.) a druhé vrstvy (14) mající druhou tloušťku (t.sub.2.n.), spočívá v průchodu horní vrstvy (10) mezi první soupravou válců (30), obsahující vzorovací válec (32) s množstvím výčnělků (34) a frézu (36) mající řezná ostří (38) tak, že část materiálu vrstvy (10) se odstraňuje do předem stanovené hloubky z prvního hlavního povrchu, přičemž předem stanovená hloubka je větší než první tloušťka (t.sub.1.n.), ale menší než součet první tloušťky (t.sub.1.n.) a druhé tloušťky (t.sub.2.n.). Obsahuje-li laminát i třetí vrstvu (24) mající třetí tloušťku (t.sub.3.n.) a umístěnou mezi první vrstvou (12) a druhou vrstvou (14), pak předem stanovená hloubka přesahuje součet první tloušťky (t.sub.1.n.) a třetí tloušťky (t.sub.3.n.), ale je menší než součet první tloušťky (t.sub.1.n.) a druhé tloušťky (t.sub.2.n.) a třetí tloušťky (t.sub.3.n.). cze
Anotace, referátIn the present invention there is disclosed a topsheet (10) for an absorbent articles comprising a laminate made up of at least a first layer (12) and a second layer (14), said first and second layers (12, 14) being substantially coextensive. Said first layer (12) being intended to face a wearer when the absorbent article is in use comprises a plurality of through holes (16) delimited by an upper perimeter (18) and a lower perimeter (20) to thereby permit liquid to migrate through to the second layer (14), whereby said second layer (14) comprises first depressions (22), which are arranged such that the lower perimeter (20) of each through hole (16) in the first layer (12) is axially aligned with an associated first depression (22) in the second layer (14) and each through hole (16) and the associated depression (22) are concentric to each other. Claimed is also a process for producing a topsheet (10) having a first major surface and a second major surface and comprising a laminate made up of a first layer (12) having a first thickness (ti1) and a second layer (14) having a second thickness (ti2), whereby the manufacturing process comprises the steps of passing the topsheet (10) between a first set of rollers (30) comprising a pattern roller (32) having a plurality of projections (34) and a milling cutter (36) having cutting edges (38) so that a portion of said topsheet (10) material is removed to a predetermined depth from said first major surface, whereby the predetermined depth being greater than said first thickness (ti1) but less than the sum of said first thickness (ti1)and said second thickness (ti2). If the laminate comprises a third layer (24) having a third thickness (ti3) and being located between said first layer (12) and the second layer (14) then said predetermined... eng
Souběžný názevTopsheet for an absorbent article and process for producing thereof
Další system.sel.j.A 61F 013/15 MPT
Osobní jm.-sekund.oWallström Leif Göteborg (SE) p
Korpor.,akce-sek.o.PATENTSERVIS PRAHA a.s. Praha 4, Jivenská 1273, 14021 z
Korpor.,akce-sek.o.SCA HYGIENE PRODUCTS AB Göteborg (SE) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20020417
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 289808
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1846
Katalogizátor20060721 SVK06 1402