Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000289862

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002898xx / 000289862.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000289862
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19950911d2002----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob temperování jednotek vstřikovacích licích strojů, zejména pro zpracování zesítitelných polymerů, a jednotek tvarovacích nástrojů pro zpracování plastů Method for controlling the temperature of injection molding machines, particularly for processing cross-linking polymers, and of molding die units for processing plastics
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2002
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19940927
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19950911
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20020417
Obecné poznámkyPrávo přednosti: DE 1994/4436117
Obecné poznámkyPrávo přednosti: DE 1994/4436126
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1995-2336
Anotace, referát...running cycle, is computed from the obtained difference of areas as a measure of deviation from the reference cycle heat content. eng
Anotace, referátThe proposed method for controlling the temperature of injection molding machines, particularly for processing cross-linking polymers, and of molding die units (2) for processing plastics, having at least one temperature-controlling circuit (Ki) is characterized by measuring temperature of the temperature-controlling medium in a return branch of said temperature-controlling circuit (Ki) or a temperature of a plasticizing roll (2´) or a molding tool and subsequently flow rate of the temperature-controlling medium is changed in dependence on result of comparison of the actual and required value. Considering instantaneous parameters of the injection molding process including present process faults a sufficiently accurate stability of the thermal processing state of the forming tool at automatically adjusting control is to be achieved even without supply of additional energy. After thermal equilibrium of a given unit (1, 2) is reached, a heat content value WRG is calculated and stored in a subsequent cycle as a desired value that is relevant to a heat content in the unit and represents an area in dependence on time in measured difference between the temperature of the temperature-controlling medium in the return and feed branches of the temperature-controlling circuit (Ki) or a temperature area measure in dependence in time within a time interval starting at the point Zi and lasting up to the end of temperature control tD, calculated in the start-up mode. In all the subsequent cycles the area computed from the instantaneous actual state and the area of the reference cycle computed on analogous manner therefrom are compared with the area computed in the reference cycle and in the end a correction value for duration of the temperature-controlling pulse, being generated in just... eng
Anotace, referátZpůsob temperování jednotek (1) vstřikovacích licích strojů, zejména pro zpracování zesítitelných polymerů, a jednotek (2) tvarovacích nástrojů pro zpracování plastů s nejméně jedním temperovacím okruhem (K.sub.i.n.) je založen na tom, že se měří teplota temperovacího média ve zpětné větvi temperovacího okruhu (K.sub.i.n.) nebo teplota plastifikačního válce (2') či tvarovacího nástroje a následně se v závislosti na výsledku srovnávání skutečné a požadované hodnoty mění průtok temperovacího média. S přihlédnutím k okamžitým parametrům procesu vstřikovacího lití včetně vyskytujících se poruch procesu se má dosáhnout dostatečně přesné neměnnosti tepelného provozního stavu tvarovacího nástroje při samočinně se nastavující regulaci, a to bez přívodu přídavné energie. Po dosažení tepelné rovnováhy dané jednotky (1, 2) se v následujícím cyklu jako požadovaná hodnota vypočítává a ukládá hodnota WRG tak zvaného referenčního cyklu, která je relevantní k tepelnému obsahu v jednotce a představuje plochu v závislosti na čase měřeného rozdílu mezi teplotou temperovacího média ve zpětné a dopředné větvi temperovacího okruhu (K.sub.i.n.) nebo plochu teploty měřené v závislosti na čase v časovém intervalu od okamžiku Z.sub.1.n. do konce délky temperování t.sub.D.n. vypočtené v rozběhovém modu. Ve všech následujících cyklech se plocha vypočtená z okamžitého skutečného stavu a z toho analogicky vypočtená plocha referenčního cyklu srovnává s plochou vypočtenou v referenčním cyklu a z vypočteného rozdílu ploch se jako míra odchylky od tepelného obsahu referenčního cyklu vypočítává hodnota korekce pro délku temperovacího impulzu, který se generuje v právě běžícím cyklu. cze
Souběžný názevMethod for controlling the temperature of injection molding machines, particularly for processing cross-linking polymers, and of molding die units for processing plastics
Další system.sel.j.B 29C 045/78 MPT
Osobní jm.-sekund.oChlustina Jiří Praha 2-Vinohrady, J.Masaryka 4312000 z
Osobní jm.-sekund.oHofmann Dietmar Ottendorf-Okrilla (DE) p
Osobní jm.-sekund.oLIEHR Erich Hermsdorf (DE) m
Osobní jm.-sekund.oLiehr Erich Hermsdorf (DE) p
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20020417
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 289862
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1846
Katalogizátor20060721 SVK06 1402