Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000289961

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002899xx / 000289961.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000289961
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19930505d2002----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostArylacetamidy, způsob jejich výroby a použití a farmaceutické přípravky na jejich bázi Arylacetamides, process for their preparation and use as well as pharmaceutical preparations based thereon
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2002
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19920509
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19930505
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20020515
Obecné poznámkyPrávo přednosti: DE 1992/4215213
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1993-823
Anotace, referátArylacetamidy obecného vzorce I, kde Q je R.sup.4.n.CH(CH.sub.2.n.Z)NA-, zbytek vzorce i, ii nebo iii, R.sup.1 .n.a R.sup.2.n. je nezávisle fenyl, popřípadě substituovaný jednou skupinou NH.sub.2.n., OH, NHCOCH.sub.3.n., F, Cl nebo CF.sub.3.n., R.sup.1.n. a R.sup.2.n. dohromady představuje také zbytek vzorce iv, R.sup.3.n. je H, OH, OA nebo A, R.sup.4.n. je A nebo fenyl, který je popřípadě mono- nebo disubstituovaný F, Cl, Br, I, OH, OA, CF.sub.3.n., NO.sub.2.n., NH.sub.2.n., NHA, NHCOA, NHSO.sub.2.n.A nebo NA.sub.2.n., R.sup.5.n. a R.sup.6.n. je nezávisle jeden na druhém vždy H, F, Cl, Br, I, OH, OA, CF.sub.3.n., NH.sub.2.n., NHA, NA.sub.2.n., NHCOA, NHCONH.sub.2.n., NO.sub.2.n. nebo methylendioxy, A je alkyl s 1 až 7 atomy C, B je CH.sub.2.n., O, NH, NA, N-COA, N-COOA nebo vazba, C je přikondenzovaný kruhový systém se 3 až 5 atomy C, v němž je popřípadě jeden atom C nahrazen atomem S, N nebo O a který je popřípadě mono- nebo disubstituován F, Cl, Br, I, OH, OA, NH.sub.2.n., NHA, NA.sub.2.n., NHCOA, NA-COA nebo NHCONH.sub.2.n., D je CH.sub.2.n., O, S, NH, NA, -CH.sub.2.n.-CH.sub.2.n.-, -CH=CH-, -CH.sub.2.n.O-, -CH.sub.2.n.NH-, -CH.sub.2.n.NA- nebo vazba, Z je 1-pyrrolidinyl, který je popřípadě monosubstituován OH, OA, O-COCH.sub.3.n. nebo CH.sub.2.n.OH, -alk je alkylen s 1 až 7 atomy C a n je číslo 1 nebo 2, jakož i jejich soli; způsob jejich výroby, použití na výrobu léčiv pro léčení bolesti nebo hyperalgesie podmíněné zánětem a farmaceutické přípravky na jejich bázi. cze
Anotace, referátIn the present invention there are disclosed arylacetamides of the general formula I, in which Q represents Re4CH(CHi2Z)NA-, a radical of the general formula i, ii or iii, Re1 a Re2 represent independently on each other phenyl, being optionally substituted with one group NHi2, OH, NHCOCHi3, fluorine, chlorine, or CFi3, Re1 and Re2 together represent also a radical of the general formula iv, Re3 represents hydrogen, OH, OA or A, Re4 represents A or phenyl, that is optionally mono- or disubstituted with fluorine, chlorine, bromine, iodine, OH, OA, CFi3, NOi2, NHi2, NHA, NHCOA, NHSOi2A or NAi2, Re5 and Re6 represent independently on each other hydrogen, fluorine, chlorine, bromine, iodine, OH, OA, CFi3, NHi2, NHA, NAi2, NHCOA, NHCONHi2, NOi2 or methylenedioxy, A represents alkyl having 1 to 7 carbon atoms, B represent CHi2, oxygen, NH, NA, N-COA, N-COOA or a bond, C represents a condensed ring system containing 3 to 5 carbon atoms, in which one carbon atom may be optionally substituted with sulfur, nitrogen or oxygen atom and which is optionally mono- or disubstituted with fluorine, chlorine, bromine, iodine, OH, OA, NHi2, NHA, NAi2, NHCOA, NA-COA or NHCONHi2, D represents CHi2, oxygen, sulfur, NH, NA, -CHi2-CHi2-, -CH=CH-, -CHi2O-, -CHi2NH-, -CHi2NA- or a bond, Z represents 1-pyrrolidinyl, which is optionally monosubstituted with OH, OA, O-COCHi3 or CHi2OH, -alk represents alkylene having 1 to 7 carbon atoms and n is the number 1 or 2, as well as their salts; in the invention there are also claimed a process for their preparation, their use for preparing medicaments for treating pain or hyperalgesia conditioned by inflammation as well as pharmaceutical preparations based thereon. eng
Souběžný názevArylacetamides, process for their preparation and use as well as pharmaceutical preparations based thereon
Další system.sel.j.A 61K 031/35 MPT
Další system.sel.j.A 61K 031/47 MPT
Další system.sel.j.A 61P 029/00 MPT
Další system.sel.j.C 07D 207/12 MPT
Další system.sel.j.C 07D 217/14 MPT
Další system.sel.j.C 07D 295/13 MPT
Další system.sel.j.C 07D 401/06 MPT
Další system.sel.j.C 07D 405/06 MPT
Osobní jm.-sekund.oAckermann Karl-August Darmstadt (DE) p
Osobní jm.-sekund.oBarber Andrew Darmstadt (DE) p
Osobní jm.-sekund.oBartoszyk Gred Darmstadt (DE) p
Osobní jm.-sekund.oGottschlich Rudolf Darmstadt (DE) p
Osobní jm.-sekund.oGreiner Hartmut Darmstadt (DE) p
Osobní jm.-sekund.oMatějka Jan Praha 1, Národní 3211000 z
Osobní jm.-sekund.oMauler Frank Darmstadt (DE) p
Osobní jm.-sekund.oPrücher Helmut Darmstadt (DE) p
Osobní jm.-sekund.oSeyfried Christoph Darmstadt (DE) p
Osobní jm.-sekund.oStohrer Manfred Darmstadt (DE) p
Korpor.,akce-sek.o.MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG Darmstadt (DE) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20020515
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 289961
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1846
Katalogizátor20060721 SVK06 1402