Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000289994

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00028xxxx / 0002899xx / 000289994.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000289994
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19980119d2002----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob akumulace a využití tepla a zařízení k provádění tohoto způsobu Method of accumulating and using heat as well as apparatus for making the same
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2002
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19980119
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20020515
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1998-169
Anotace, referátPři způsobu akumulace a využití tepla se teplonosné médium (8) ze zdroje (14) zavádí vždy do alespoň dvou nabíjených akumulačních těles (1), z nichž vždy teplejší akumulační těleso (1) se nahrazuje vybitým akumulačním tělesem (1) a přemisťuje na místo svého vybíjení, kde se teplonosné médium (8) od spotřebiče (11) prohání vždy alespoň dvěma akumulačními tělesy (1), z nichž vždy chladnější akumulační těleso (1) se nahrazuje nabitým akumulačním tělesem (1) přemístěným z místa nabíjení akumulačního tělesa (1). Každé akumulační těleso (1) je složeno z tvarových dílců (21, 22) plochého tvaru s pravoúhelníkovým půdorysem a teplosměnné kanálky (2) jsou tvořeny navzájem rovnoběžnými žlábky (23) vytvořenými po celé délce nejméně jedné ploché strany prvního tvarového dílce (21) a plochou stranou na první tvarový dílec (21) přiléhajícího druhého tvarového dílce (22). Na teplosměnné kanálky (2) navazuje nabíjecí systém (29) a/nebo vybíjecí systém (30). cze
Anotace, referátWhen employing the invented method of accumulating and using heat the heat-carrying medium (8) is introduced from a source (14) thereof into at least two charged accumulating bodies (1), from which the warmer heat-accumulating body (1) is replaced with a discharged heat-accumulating body (1) and is transferred to a place of its discharge, wherein the heat-carrying medium (8) is conducted from a consumer (11) through at least two heat-accumulating bodies (1), from which the colder heat-accumulating body (1) is replaced with a charged heat-accumulating body (1) being transferred from a place of its charging. Each heat-accumulating body (1) consists of shaped parts (21, 22) of flat form and with rectangular ground plan and heat-exchanging passages (2) are formed by grooves (23) being parallel to each other and performed all over the length of at least one flat side of the first shaped part (21), and a surface of the second shaped part (22) fitting from a side to the first shaped part (21). Said heat-exchanging passages (2) are followed up with a charging system (29) and/or discharging system (30). eng
Souběžný názevMethod of accumulating and using heat as well as apparatus for making the same
Další system.sel.j.F 24D 015/02 MPT
Osobní jm.-sekund.oBEZDÍČEK JIŘÍ 560 CZ
Osobní jm.-sekund.oBEZDÍČEK VLADIMÍR 560 CZ
Korpor.,akce-sek.o.PDI, A. S. CZ
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20020515
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 289994
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1846
Katalogizátor20060721 SVK06 1402