Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000290033

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00029xxxx / 0002900xx / 000290033.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000290033
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19950626d2002----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZařízení pro regulaci populační hustoty hmyzu Device for controlling population density of insects
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2002
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19950626
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20020515
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1995-1680
Anotace, referát...insects. The device can be provided with an exchangeable insert made of easily degradable material. eng
Anotace, referátIn the present invention there is disclosed a device for controlling population density of insects, which device is provided with an evaporator containing an attractant, particularly pheromone, further an inlet and outlet holes as well as with a preparation containing an agent serving for killing attracted insects. The insect killing agent is represented by a biopesticide with protracted efficiency time, being highly specific for a target species, particularly a preparation based on entomopathogenic viruses or a substance resembling to activity of juvenile hormones. The killing agent is applied for transfer onto other individuals of the target population either in powder or a paste carrier. In order to arrange for contamination said device inner surface or a portion of the inner surface is provided with the insect killing agent. The device for carrying out the above described method can be made in the form of a hollow cylinder being closed at both ends with lids (6) and provided with a hanger (4) and an evaporator (5) with attractant placed inside the hollow cylinder, whereby inner surface of the cylinder is provided with the insect killing agent and the lids (6) are provided with a circular or slot-like inlet hole (7) and a sickle-shaped outlet hole (8) disposed at the edge of the lid (6). Another modification is a device consisting of a jacket (10) having the form of a funnel and in which impinging surfaces (9), composed in the form of a cross, are inserted. At the center of the cross there is placed the evaporator (5) with the attractant, and roof (11) disposed above the impinging surfaces (9). The impinging surfaces are provided with the insect killing agent and the jacket is provided in its lower portion with a central circular hole (12) for escape of contaminated... eng
Anotace, referátZařízení pro regulaci populační hustoty hmyzu je opatřené odparníkem s atraktantem, zejména feromonem, vletovým a únikovým otvorem a prostředkem ke kontaminaci přilákaného hmyzu hubicím agens. Hubicím agens je biopesticid s prodlouženou dobou účinnosti, vysoce specifický pro cílový druh, zejména preparát na bázi entomopatogenních virů, nebo látka ovlivňující reprodukci, zejména sterilant ze skupiny látek napodobujících účinky juvenilních hormonů. Hubicí agens se pro přenos na další jedince cílové populace aplikuje v práškovém nebo pastovitém nosiči. Prostředkem pro kontaminaci je vnitřní povrch nebo část vnitřního povrchu zařízení opatřený nosičem hubicího agens. Zařízení může být zhotoveno ve tvaru dutého válce, uzavřeného na obou koncích víčky (6), opatřeného závěsem (4) a odparníkem (5) s atraktantem umístěným uvnitř válce, přičemž vnitřní povrch válce je opatřen hubicím agens a víčka jsou opatřena kruhovým nebo štěrbinovým vletovým otvorem (7) a srpkovitým únikovým otvorem (8) umístěným na okraji víčka. Další variantou je zařízení sestávající z pláště (10) ve tvaru nálevky, do něhož jsou zasunuty nárazové plochy (9), sestavené do kříže, a v jehož středu je umístěn odparník (5) s atraktantem a stříšky (11) umístěné nad nárazovými plochami (9). Nárazové plochy jsou opatřené hubicím agens a plášť je v dolní části opatřen centrálním kruhovým otvorem (12) pro únik kontaminovaného hmyzu. Zařízení může být opatřeno vyměnitelnou vložkou ze snadno degradovatelného materiálu. cze
Souběžný názevDevice for controlling population density of insects
Další system.sel.j.A 01M 001/02 MPT
Další system.sel.j.A 01M 001/20 MPT
Další system.sel.j.A 01M 005/02 MPT
Osobní jm.-sekund.oBeránková Jana Praha (CZ) p
Osobní jm.-sekund.oForejt Antonín Praha 1, tř. Politických vězňů 711121 z
Osobní jm.-sekund.oHrdý Ivan Praha (CZ) p
Osobní jm.-sekund.oKocourek František Praha (CZ) p
Osobní jm.-sekund.oKuldová Jelena Praha (CZ) p
Osobní jm.-sekund.oPultar Oldřich Libějovice (CZ) p
Korpor.,akce-sek.o.ÚSTAV ORGANICKÉ CHEMIE A BIOCHEMIE AV ČR Praha 6 (CZ) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20020515
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 290033
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1846
Katalogizátor20060721 SVK06 1402