Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000290074

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00029xxxx / 0002900xx / 000290074.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000290074
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19940922d2002----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob určení bodu dotyku třecí spojky a zařízení k provádění tohoto způsobu Method of determining the touch point of a friction clutch and apparatus for making the same
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2002
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19930923
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19940922
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20020515
Obecné poznámkyPrávo přednosti: US 1993/126107
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1994-2323
Anotace, referát...released. eng
Anotace, referátBod (81) dotyku třecí spojky (20) se určuje při volnoběhu motoru (10), s převodovkou (30) v neutrální poloze a při působení setrvačníkové brzdy (29). Ovládací zařízení (60) způsobí záběr třecí spojky (20) tak, že změřená vstupní frekvence otáčení převodovky (30) se přizpůsobí signálu o referenční frekvenci otáčení s výhodou mezi 40 % a 60 % volnoběžné frekvence otáčení. Tím je spolehlivě zajištěn stupeň záběru třecí spojky (20) při malém krouticím momentu přizpůsobeném brzdicímu momentu. Když je frekvence otáčení převodovky (30) v předem stanoveném rozsahu velikosti signálu o referenční frekvenci otáčení, která je 4 %, určí způsob a zařízení bod (81) dotyku třecí spojky (20), odpovídající stupni jejího záběru. Tento stupeň záběru třecí spojky (20) může být signálem o poloze třecí spojky (20) nebo signálem o přítlaku třecí spojky (20) vydávaným čidlem, použitým pro automatické ovládání třecí spojky (20). Jestliže není k dispozici žádný signál o měření záběru třecí spojky, může být stupněm záběru třecí spojky její záběrový signál použitý pro ovládání stupně jejího záběru. Bod (81) dotyku se nastaví jako rozdíl mezi stupněm záběru třecí spojky (20) pro malý krouticí moment a trvalou výchylkou (85) bodu (81) dotyku třecí spojky (20). Určení může začít s třecí spojkou (20) v úplném záběru, která se postupně uvolňuje podle ovládání vstupní a referenční frekvencí otáčení. Když je známý předcházející bod dotyku, třecí spojka (20) se s výhodou zpočátku dostane do polohy právě nad známým bodem dotyku a potom se postupně uvolňuje. cze
Anotace, referátThis invention provides automatic and reliable determination of the touch point (81) of a friction clutch (20) controlled by an automatic clutch actuation controller (60). This invention determines the touch point (81) while idling the engine, with the transmission (30) in neutral position and an inertial brake (29) applied. The clutch actuation controller (60) engages the friction clutch (20) so that the measured transmission (30) input speed matches a reference speed signal preferably between 40 percent and 60 percent of the idle speed. This reliably provides the degree of the friction clutch (20) engagement at a small torque matching the braking torque. If the transmission (30) speed is within a predetermined range of a reference speed signal, which is 4 percent, the method and apparatus determine the friction clutch (20) touch point (81) corresponding to the degree of its engagement. This friction clutch (20) engagement degree can be a signal of the friction clutch (20) position or a signal of the friction clutch (20) thrust generated by a sensor used for automatic control of the friction clutch (20). If there is no signal of the friction clutch (20) engagement, the friction clutch signal engagement signal may be the engagement signal thereof used for controlling engagement degree thereof. The touch point (81) is set as the difference between the degree of the friction clutch (20) engagement for the small torque and a friction clutch (20) touch point (81) offset (85). The determination may begin with the friction clutch (20) fully engaged and gradually released according to control by the input and reference speeds. When the previous touch point is known, the friction clutch (20) is preferably initially positioned just above the known touch point and then gradually... eng
Souběžný názevMethod of determining the touch point of a friction clutch and apparatus for making the same
Další system.sel.j.B 60K 041/24 MPT
Další system.sel.j.F 16D 048/08 MPT
Osobní jm.-sekund.oLiu Chia-Hsiang Northville (US, MI) p
Osobní jm.-sekund.oSlicker James Melvin Union Lake (US, MI) p
Osobní jm.-sekund.oČermák Karel Praha 1, Národní 3211000 z
Korpor.,akce-sek.o.Eaton Corporation Cleveland (US, OH) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20020515
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 290074
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1846
Katalogizátor20060721 SVK06 1402