Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000290267

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00029xxxx / 0002902xx / 000290267.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000290267
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19940210d2002----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostPrací detergentní prostředek a jeho použití Laundry detergent composition and use thereof
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2002
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19930708
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19940210
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20020612
Obecné poznámkyPrávo přednosti: US 1993/088704
Obecné poznámkyPrávo přednosti: US 1993/123618
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1996-47
Anotace, referátPrací detergentní prostředek obsahující hmotnostně nejméně 0,1 % ve vodě rozpustného, nebo vodou dispergovatelného oligomerního činidla uvolňujícího špínu, obsahujícího hmotnostně nejméně 10 % převážně lineárního esteru s koncovou jednotkou o molekulové hmotnosti 500 až 8000, přičemž tento ester obsahuje molárně i) 1 až 2 mol koncových jednotek obecného vzorce I v němž M je solitvorný kationt, R je ethylenová anebo propylenová skupina, m je 0 nebo 1 a n je 0 až 4, ii) 0,5 až 66 mol jednotek volených ze souboru zahrnujícího a) oxyethylenoxy jednotky, b) oxy-1,2-propylenoxy jednotky a c) směsi jednotek a) a b), iii) do 50 mol di(oxyethylen)oxy jednotek, iv) do 50 mol poly(oxyethylen)oxy jednotek se stupněm polymerace nejméně 3, v) 1,5 až 40 mol tereftaloylových jednotek a 0,05 až 26 mol sulfoisoftaloylových jednotek obecného vzorce II v němž M je solitvorný kationt, za podmínky, že souhrn jednotek ii), iii) a iv) je 0,5 až 66 mol, souhrn jednotek iii) a iv) je do 75 % celkových jednotek ii), iii) a iv) a hmotnostní procento iii) a iv) je do 50 % celkové hmotnosti oligomerního esteru, přičemž prací detergentní prostředek dále obsahuje hmotnostně nejméně 0,1 % detergentního povrchově aktivního činidla, 5 až 80 % běžných detergentních builderů a až 20 % detergentních pomocných přísad. Použitím pracího detergentního prostředku podle vynálezu se textiliím dodává současně úprava usnadňující uvolňování špíny. cze
Anotace, referátThe present invention concerns to a laundry detergent composition containing at least 0.1 percent by weight of water soluble or water dispersible oligomeric, soil release agent comprising at least 10 percent by weight of a substantially linear end-capped ester having molecular weight ranging from 500 to 8,000; said ester consisting essentially of, on a molar basis: i) from 1 to 2 moles of end-capping units of the general formula, wherein M represents a salt-forming cation, R represents ethylene, or a mixture thereof; m is 0 or 1, and n is from 0 to 4; ii) 0.5 to 66 moles of units selected from the group consisting of: a) oxyethyleneoxy units; b) oxy-1,2-propyleneoxy units; and c) mixtures of a) and b); iii) from 0 to 50 moles of di(oxyethylene)oxy units; iv) from 0 to 50 moles of poly(oxyethylene)oxy units with a degree of polymerization of at least 3; v) from 1.5 to 40 moles of terephthaloyl units; and vi) from 0.05 to 26 moles of 5-sulfoisophthaloyl units of the general formula II, wherein M is a salt forming cation; provided that the total of units ii), iii), and iv) ranges from 0.5 to 66 moles and provided that the total of units iii) and iv) is no more than 75% of the total of units ii), iii), and iv) and provided that the weight percent of iii) and iv) is no more than 50 percent of the total weight of the oligomeric ester, wherein the invented laundry detergent composition further comprises at least 1 percent by weight of a detersive surface-active agent, from 5 to 80 percent by weight of conventional detergent builders and from 0 to 20 percent by weight of detersive adjuncts. In the present invention there is also claimed a method of laundering fabrics and concurrently providing a soil release finish thereto. eng
Souběžný názevLaundry detergent composition and use thereof
Další system.sel.j.C 08G 063/68 MPT
Další system.sel.j.C 11D 003/37 MPT
Osobní jm.-sekund.oGOSSELINK EUGENE PAUL 560 US
Osobní jm.-sekund.oHALL ROBIN GIBSON 560 GB
Osobní jm.-sekund.oPAN ROBERT YA-LIN 560 US
Korpor.,akce-sek.o.THE PROCTER & GAMBLE COMPANY US
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20020612
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 290267
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1846
Katalogizátor20060721 SVK06 1402