Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000290279

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00029xxxx / 0002902xx / 000290279.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000290279
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19920730d2002----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostSvorka pro přechodné nebo trvalé sevření listů papíru nebo jiných plošných materiálů Clip for temporary or permanent holding and/or keeping together sheets of paper or other flat materials
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2002
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19910731
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19920730
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20020717
Obecné poznámkyPrávo přednosti: NL 1991/9101313
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1992-2387
Anotace, referát...holding legs (1, 2) to a clamping force, and both the holding legs (1, 2) are terminated at different distance from the end fold (3), whereby the bottom extreme edges are beveled and cross each other at a single point. eng
Anotace, referátIn the present invention there is disclosed a clip for temporary or permanent holding and/or keeping together sheets of paper or other flat materials that is usable either independently or in combination with other means to which it is attached, the clip consisting of a single pair of a thin strip of elastic flat material with ends folded over each other so that it defines an end fold (3), a first holding leg (1) and a rear holding leg (2) each having a top part that are interconnected through the mediation of the end fold (3) and a bottom part, whereby the rear holding leg (2) is provided with a second fold arranged at a certain distance from the end fold (3) and defining the top part (4) so that the top parts (4, 10) of the holding legs (1, 2) are situated at a certain distance apart from each other, while the bottom parts (6, 9) of the holding legs (1, 2) substantially fit to each other with the proviso that the bottom parts (6, 9) exhibit bottom extreme edges (12, 13) arranged oppositely with respect to the end fold (3) and forming by at least a portion of their lengths an edge defining a reverse V-shaped push-on space, whereby the invented clip is characterized in that the end fold (3) is performed in such a manner that the top parts (4, 10) of both the holding legs (1, 2) define an acute angle ({alpha}), and that the second fold of the front holding leg (1), oriented inwardly in the direction toward the rear holding leg (2), comprises a fold region (5), the upper part (4) of the rear holding leg (2) and the bottom part (6), arranged on opposite side of the fold region (5) with respect to the rear holding leg (2) define an obtuse angle ({beta}) the size of which, with respect to said acute angle ({alpha}), is such that it prestresses the bottom parts (6, 9) of the... eng
Anotace, referátSvorka pro přechodné nebo trvalé sevření listů papíru nebo jiných plošných materiálů, použitelná samostatně a/nebo v kombinaci s jinými prostředky, ke kterým je připevněná, sestávající z jediného páru tenkého pásu pružného plochého materiálu přehnutého přes sebe tak, že vymezuje koncový ohyb (3), přední svírací čelist (1) a zadní svírací čelist (2), z nichž každá má jednak horní část, které jsou navzájem propojené prostřednictvím koncového ohybu (3), jakož i spodní část, přičemž zadní svírací čelist (2) je opatřená druhým ohybem, uspořádaným ve vzdálenosti od koncového ohybu (3) a vymezujícím horní část (4) tak, že se horní části (4, 10) svíracích čelistí (1, 2) nacházejí ve vzdálenosti vůči sobě, zatímco spodní části (6, 9) svíracích čelistí (1, 2) k sobě v podstatě přiléhají s tím, že spodní části (6, 9) vykazují spodní okrajové hrany (12, 13) uspořádané protilehle vzhledem ke koncovému ohybu (3), které vytvářejí alespoň částí svých délek okraj vymezující sevřenou mezeru ve tvaru obráceného V, spočívající v tom, že koncový ohyb (3) je vytvořený tak, že horní části (4, 10) obou svíracích čelistí (1, 2) vymezují ostrý úhel (.alfa.), a že druhý ohyb přední svírací čelisti (1), orientovaný dovnitř směrem k zadní svírací čelisti (2), zahrnuje oblast (5) přehnutí, horní část (4) zadní svírací čelisti (2) a spodní část (6), uspořádaná na opačné straně oblasti (5) přehnutí vzhledem k zadní svírací čelisti (2), vymezuje tupý úhel (.beta.), který vzhledem k ostrému úhlu (.alfa.) vykazuje takovou velikost, že předepíná spodní části (6, 9) svíracích čelistí (1, 2) na svěrnou sílu a obě svírací čelisti (1, 2) jsou zakončené v odlišné vzdálenosti od koncového ohybu, přičemž spodní okrajové hrany jsou zešikmené a křižují se v jediném bodě. cze
Souběžný názevClip for temporary or permanent holding and/or keeping together sheets of paper or other flat materials
Další system.sel.j.B 42B 005/06 MPT
Další system.sel.j.B 42F 003/02 MPT
Osobní jm.-sekund.ovan ARDENNE Johanna Lamberta Maria Voorschoten (NL) p
Korpor.,akce-sek.o.Kalenský Petr JUDr. advokát Praha 1, Žitná 25, 11505 z
Korpor.,akce-sek.o.PROMOPONT B. V. Voorschoten (NL) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20020717
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 290279
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1846
Katalogizátor20060721 SVK06 1402