Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000290492

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00029xxxx / 0002904xx / 000290492.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000290492
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.20000817d2002----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob tvarování povrchu otvorů protlačováním a protlačovací nástroj k provádění tohoto způsobu Method of forming holes by extrusion and extruding tool for making the same
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2002
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 20000817
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20020814
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 2000-3015
Anotace, referát...body (4) with punches (5) and return springs (9) is mounted in the calibration bushing (6). Above the collar (7) and said calibration bushing (6) there is situated a plate (11) with a ring (12) and a scraper (8) disposed thereon. Between the ring (12) and the scraper (8) there are inserted springs (13). The assembled extruding die is closed by a clamping ring (14). eng
Anotace, referátThe present invention relates to a method for forming holes by extrusion and an extruding tool for making the method, and is characterized in that a body (4) for guiding punches with a blank (1) inserted therein is introduced into a calibration bushing (6), whereby the punches (5) being provided with return springs (9) and located in said punch guide body (4) bear against said blank (1) outside diameter. By the action of axial force onto a clamping pin (19) in the direction of longitudinal axis thereof a calibration mandrel (2) is inserted in the blank (1) and said punch guide body (4) with punches (5) and the return springs (9) is broached through the tapered calibration bushing (6). Owing to compression of the punches (5) inside said calibration bushing (6) the axial force is changed to radial force and packing of said blank (1) material on a shaped portion (23) of said calibration mandrel (2) takes place. During backward motion of the calibration mandrel (2), a scraper (8) retains said punch guide body (4) and said blank (1) packed on the calibration mandrel (2) is extended from said punch guide body (4). Withdrawal of the calibration mandrel (2) from the blank (1) is carried out in an auxiliary fixture by rotating the calibration mandrel (2). An extruding tool for making the above described process consists of an extruding punch having a calibration mandrel (2) and an extruding die with a base (10). Said extruding punch is attached by means of a clamping pin (19) to an extruder hammer block and said extruding die with the base (10) is placed underneath the extruder hammer block. On the calibration mandrel (2) there is performed a shaped portion (23) and on the base (10) there is located a collar (7), inside of which a calibration bushing (6) is placed. A punch guide... eng
Anotace, referátVynález se týká způsobu tvarování povrchu otvorů protlačováním a protlačovacího nástroje k provádění tohoto způsobu, ve kterém těleso (4) vedení razníků s vloženým polotovarem (1) se zavede do kalibrovacího pouzdra (6), přičemž razníky (5) s vratnými pružinami (9) umístěné v tělese (4) vedení razníků dosedají na vnější průměr polotovaru (1). Působením axiální síly na upínací čep (19) ve směru jeho podélné osy se kalibrovací trn (2) zasune do polotovaru (1) a těleso (4) vedení razníků s razníky (5) a vratnými pružinami (9) je protlačováno přes kuželové kalibrovací pouzdro (6). V důsledku stlačování razníků (5) v kalibrovacím pouzdru (6) je axiální síla měněna na sílu radiální a dojde k natlačení materiálu polotovaru (1) na tvarovou část (23) kalibrovacího trnu (2). Při zpětném pohybu kalibrovacího trnu (2) se stěračem (8) zadrží těleso (4) vedení razníků a polotovar (1), natlačený na kalibrovacím trnu (2), se vysune z tělesa (4) vedení razníků. Vytažení kalibrovacího trnu (2) z polotovaru (1) se provádí v pomocném přípravku otáčením kalibrovacího trnu (2). Protlačovací nástroj sestává z průtlačníku s kalibrovacím trnem (2) a průtlačnice se základnou (10). Průtlačník je upínacím čepem (19) přichycen k beranu lisu a průtlačnice se základnou (10) je umístěna pod beranem lisu. Na kalibrovacím trnu (2) je vytvořena tvarová část (23) a na základně (10) je ustavena zděř (7), uvnitř které je umístěno kalibrovací pouzdro (6). V kalibrovacím pouzdru (6) je uloženo těleso (4) vedení razníků s razníky (5) a vratnými pružinami (9). Nad zděří (7) a kalibrovacím pouzdrem (6) je ustavena deska (11), na které je umístěn kroužek (12) a stěrač (8). Mezi kroužkem (12) a stěračem (8) jsou vloženy pružiny (13). Sestavená průtlačnice je uzavřena upínacím kruhem (14). cze
Souběžný názevMethod of forming holes by extrusion and extruding tool for making the same
Další system.sel.j.B 21C 025/02 MPT
Další system.sel.j.B 21C 025/04 MPT
Další system.sel.j.B 21C 026/00 MPT
Další system.sel.j.B 21K 021/08 MPT
Osobní jm.-sekund.oRegent Miroslav Kroměříž (CZ) p
Korpor.,akce-sek.o.MAGNETON A. S. Kroměříž (CZ) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20020814
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 290492
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1847
Katalogizátor20060721 SVK06 1402