Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000290554

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00029xxxx / 0002905xx / 000290554.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000290554
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19990910d2002----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostZpůsob provozního vysoušení elektrických zařízení a zařízení k provádění tohoto způsobu Method for drying electrical devices and a device for making the same
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2002
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19990910
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20020814
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1999-3198
Anotace, referátThe present invention relates to a method for drying electrical devices, particularly drying of cellulose insulating materials of power transformers as well as a drying device for making the method. The invented drying method is based on natural temperature gradient between cellulosic insulating materials such as windings (101) heated by power loss of a transformer (1) and a cellulose insert of a drying device (2), whereby temperature of the cellulose insert is maintained on temperature near to ambient temperature. The proposed drying method is further based on a sequence of perpetually repeating two modes, wherein in a deposition mode moist oil is introduced from the transformer (1) into the drying device (2) wherein it is dried by passage through the cellulose insert thereof and then it is reintroduced back into the dried transformer (1), whereby this deposition mode is followed up with a regeneration mode in the course of which the cellulose insert of the drying device (2) is freed of deposited water. Water in the drying device (2) accumulates in an exchangeable cellulose insert and it is dried up by the action of reduced pressure under simultaneous forcible flushing this insert with hot oil foam, whereby separated water is collected inside the drying device in liquid form. eng
Anotace, referátŘešení se týká způsobu provozního vysoušení elektrických zařízení, a to zejména vysoušení celulózových izolantů výkonových transformátorů a vysoušecího zařízení k provádění tohoto způsobu. Způsob provozního vysoušení je založen na přirozeném teplotním spádu mezi celulózovými izolanty například vinutí (101) ohřívaných ztrátovým výkonem transformátoru (1) a celulózovou vložkou vysoušecího zařízení (2), která je udržována na teplotě blízké teplotě okolí. Způsob provozního vysoušení je pak dále založen na sekvenci stále se opakujících dvou režimů, kdy v depozičním režimu je vlhký olej z transformátoru (1) zaváděn do vysoušecího zařízení (2) a vysušen průchodem jeho celulózovou vložkou a znovu zaváděn do vysoušeného transformátoru (1) a na tento depoziční režim navazuje regenerační režim v jehož průběhu je celulózová vložka vysoušecího zařízení (2) zbavena deponované vody. Ve vysoušecím zařízení (2) je voda akumulovaná ve výměnné celulózové vložce vysušena působením sníženého tlaku za současného nuceného proplachu této vložky horkou olejovou pěnou, přičemž odloučená voda je ve vysoušecím zařízení jímána v kapalné podobě. cze
Souběžný názevMethod for drying electrical devices and a device for making the same
Další system.sel.j.H 01F 027/14 MPT
Osobní jm.-sekund.oALTMANN Josef Domažlice (CZ) m
Osobní jm.-sekund.oAltmann Josef Domažlice (CZ) p
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20020814
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 290554
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1847
Katalogizátor20060721 SVK06 1402