Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000290747

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00029xxxx / 0002907xx / 000290747.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000290747
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19960304d2002----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostDeriváty L-argininu s inhibičním účinkem na NO syntázu, způsob jejich přípravy, farmaceutický prostředek, který je obsahuje a jejich použití Derivatives of L-arginine exhibiting inhibition activity on NO synthase, process of their preparation, pharmaceutical preparations in which they are comprised as well as their use
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2002
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19950304
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19960304
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20021016
Obecné poznámkyPrávo přednosti: GB 1995/9504350
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1997-2687
Anotace, referátDeriváty L-argininu obecného vzorce I, kde znamená A H, C.sub.1-6.n.alkyl nebo NO.sub.2.n., E O nebo kovalentní vazbu, n nula nebo celé číslo 1 až 12; a R.sub.1.n. a R.sub.2.n. znamenají nezávisle rozvětvenou nebo lineární alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo R.sub.1.n. a R.sub.2.n. tvoří spolu s atomem dusíku, ke kterému jsou vázány, kruh vzorce b, kde X.sub.1.n. znamená alkylenový nebo alkenylenový řetězec s 1 až 2 atomy uhlíku, X.sub.2.n. znamená methylen nebo -CH= a X znamená atom kyslíku, síry nebo dusíku, iminoskupinu, alkyliminoskupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo ethylenový radikál a jejich farmaceuticky přijatelné soli jsou užitečné pro přípravu léčiv k léčení patologií centrálního a periferního nervového systému, patologické dysfunkce zažívacího a močového ústrojí zánětlivého nebo nezánětlivého typu a patologií souvisejících s kardiovaskulárním nebo bronchopulmonárním systémem. Jsou popsány způsoby výroby, léčiva a použití k výrobě léčiv na bázi těchto látek. cze
Anotace, referátIn the present invention there are disclosed L-arginine derivatives of the general formula I, in which A represents hydrogen, alkyl containing 1 to 6 carbon atoms or NOi2, E represents oxygen or a covalent bond, n is zero or an integer ranging from 1 through 12 and Ri1 and Ri2 represent independently on each other a branched or straight alkyl group containing 1 to 6 carbon atoms or Ri1 and Ri2 form together with a nitrogen atom to which they are attached a ring of the formula b wherein Xi1 represents an alkylene or alkenylene chain having 1 to 2 carbon atoms, Xi2 represents methylene or ?CH= and X represents an oxygen, sulfur or nitrogen atom, an imino group, an alkylimino group having 1 to 6 carbon atoms or an ethylene radical, and their pharmaceutically acceptable salts. These derivatives are useful for preparing medicaments intended for treating pathologies of central and peripheral nervous system, pathological dysfunction of digestive and urinary tract of inflammatory or non-inflammatory type and pathologies connected with cardiovascular or bronchopulmonary systems. There are also described processes for preparing the derivatives, medicaments, as well as use of these derivatives for preparing medicaments based on these substances. eng
Souběžný názevDerivatives of L-arginine exhibiting inhibition activity on NO synthase, process of their preparation, pharmaceutical preparations in which they are comprised as well as their use
Další system.sel.j.A 61K 031/15 MPT
Další system.sel.j.A 61K 031/41 MPT
Další system.sel.j.A 61K 031/43 MPT
Další system.sel.j.A 61K 031/53 MPT
Další system.sel.j.C 07C 279/14 MPT
Další system.sel.j.C 07C 279/36 MPT
Další system.sel.j.C 07D 295/08 MPT
Další system.sel.j.C 07D 521/00 MPT
Osobní jm.-sekund.oBroquet Colette Boulogne (FR) p
Osobní jm.-sekund.oChabrier de Lassauniere Pierre-Etienne Paris (FR) p
Osobní jm.-sekund.oKoreček Ivan Praha 6, Na baště sv. Jiří 916041 z
Korpor.,akce-sek.o.SOCIETE DE CONSEILS DE RECHERCHES ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES (S. C. R. A. S.) Paris (FR) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20021016
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 290747
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1847
Katalogizátor20060721 SVK06 1403