Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000290751

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00029xxxx / 0002907xx / 000290751.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000290751
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19950201d2002----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostNosič záznamu, způsob výroby nosiče se záznamem, kódovací zařízení, způsob dekódování a dekódovací zařízení Record carrier, process for producing the carrier with a record, coding device, decoding method, and decoding device
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2002
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19940215
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19950201
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20021016
Obecné poznámkyPrávo přednosti: EP 1994/94200387
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1996-2389
Anotace, referátNa nosiči záznamu je ve stopě zaznamenán signál, obsahující posloupnost po sobě následujících informačních signálových dílů, představujících každý informační slovo, přičemž informační signálové díly jsou reprezentovány informačními kombinacemi, sestávajícími z prvních sekcí a druhých sekcí (124), střídajících se ve směru stopy a majících v informačních signálových dílech proměnlivou délku, odpovídající dané informační kombinaci, přičemž první sekce vykazují detekovatelnou první vlastnost a reprezentují sled bitových buněk s první logickou hodnotou, a druhé sekce vykazují detekovatelnou druhou vlastnost rozlišitelnou od první vlastnosti a reprezentují sled bitových buněk s druhou logickou hodnotou. Informační signálové díly jsou rozděleny do nejméně jedné skupiny (G11, G12) prvního typu a nejméně jedné skupiny (G2) druhého typu, přičemž každý informační signálový díl, náležející do skupiny (G11, G12) prvního typu, sám reprezentuje jedno informační slovo, a každý informační signálový díl, náležející do skupiny (G2) druhého typu, reprezentuje jedno informační slovo v kombinaci s logickými hodnotami p bitových buněk v předem určených po sobě bezprostředně nenásledujících polohách v následujícím signálovém dílu informačního signálu. Dále je navržen způsob výroby nosiče se záznamem, kódovací zařízení, způsob dekódování a dekódovací zařízení. cze
Anotace, referátOn a record carrier there is recorded in a track a signal containing a sequence of successive information signal parts, each representing an information word, whereby the information signal parts are represented by information combinations consisting of first sections and second sections (134) alternating in the direction of the track and having in the information signal parts a variable length corresponding to a given information combination, whereby the first sections exhibit a detectable first property and represent a sequence of bit cells with a first logical value, and the second sections exhibit a detectable second property that is distinguishable from the first property and represent a sequence of bit cells with a second logical value. The information data parts are divided into at least one group (G11, G12) of a first type and at least one group (G2) of a second type, whereby each information signal part pertaining to the group (G11, G12) of the first type represents itself one information word and each information signal part pertaining to the group (G2) of the second type represents itself one information word in combination with logical values of p bit cell in predetermined positions that do not follow successively each other in the next signal part of the information signal. In the present invention there is further proposed a process for producing a carried with a record, a coding device as well as decoding method and decoding device. eng
Souběžný názevRecord carrier, process for producing the carrier with a record, coding device, decoding method, and decoding device
Další system.sel.j.G 11B 020/00 MPT
Osobní jm.-sekund.oSCHOUHAMER IMMINK Kornelius A. Eindhoven (NL) p
Osobní jm.-sekund.oZelený Pavel Praha 2, Hálkova 212000 z
Korpor.,akce-sek.o.KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N. V. Eindhoven (NL) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20021016
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 290751
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1847
Katalogizátor20060721 SVK06 1403