Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000290782

Navigace: http://aleph.vkol.cz/pub / svk06 / 00029xxxx / 0002907xx / 000290782.htm

Chcete-li získat tento dokument, vstupte přímo do katalogu. Získat dokument z katalogu.
If you want to get more information about the document, enter the online catalog. Get the item from catalog.

FormátBK
Návěští-----nam--22--------450-
Identif.č.záznamuupv000290782
Datum+čas posl.zpr.20031107
Všeob.údaje zprac.19981020d2002----km-y0czey0103----ba
Jazyk popisné jedn.cze
Země vydání dokum.CZ
Název a odpovědnostVýměník tepla Heat-exchange apparatus
Nakladatelské údajePraha Úřad průmyslového vlastnictví 2002
Obecné poznámkyDatum oznámení zápisu: 19971020
Obecné poznámkyDatum podání přihlášky: 19981020
Obecné poznámkyDatum zveřejnění přihlášky: 20021016
Obecné poznámkyPrávo přednosti: FR 1997/9713117
Obecné poznámkyČíslo přihlášky: 1998-3377
Anotace, referátThe suggested heat-exchange apparatus, having particularly the form of an evaporator, is made of a grouping of pockets /1/ arranged side-by-side in longitudinal direction and having two collecting boxes /16, 17/ located against each other in lateral direction. The collecting boxes /16, 17/ are divided in at least three connecting conduits /12-15/. The connecting conduits /12-15/, which pertain to the same collecting box /16, 17/, follow up each other in longitudinal direction and are not directly interconnected. In each connecting conduit /12-15/ there are inlet or outlet chambers being mutually interconnected via openings /11/ performed in walls of said pockets /1/. The pockets /1/ define a flow path for a first liquid between the inlet connecting conduit /12/ adjacent a first longitudinal end /4/ of the assembly and the outlet connecting conduit /15/, adjacent a second longitudinal end /5/ of the assembly that alternately passes over from the connecting conduits /12-15/ through the mediation of U-formed paths. The connecting conduits /12-15/ are connected to a corresponding passage at one of said longitudinal ends /5/, whereby one of said connecting conduits /15/ is connected directly by means of a pipe coupling /23/ while the second of the connecting conduits /12/ is connected through the mediation of a pipe part /22/ passing through the openings /11/ of the inlet conduit /14/ or conduits introduced between this end /5/ and the second connecting conduits /12/. The pipe part /22/ is mounted eccentrically with respect to the openings /11/. eng
Anotace, referátVýměník tepla, zejména ve formě výparníku, je vytvořený ze seskupení kapes /1/, uložených vedle sebe v podélném směru, mající dvě sběrné skříně /16, 17/, uložené proti sobě v bočním směru. Sběrné skříně /16, 17/ jsou rozděleny celkem do nejméně tří spojovacích kanálů /12-15/. Spojovací kanály /12-15/, které náleží ke stejné sběrné skříni /16, 17/ po sobě následují v podélném směru a nejsou spolu přímo spojeny. V každém spojovacím kanálu /12-15/ jsou vstupní nebo výstupní komory ve vzájemném spojení přes otvory /11/, vytvořené ve stěnách kapes /1/. Kapsy /1/ vymezují průchozí cestu, pro první tekutinu mezi vstupním spojovacím kanálem /12/, přilehlým k prvnímu podélnému konci /4/ sestavy, a výstupním spojovacím kanálem /15/, přilehlým ke druhému podélnému konci /5/ sestavy, která střídavě přechází ze spojovacích kanálů /12-15/ prostřednictvím drah ve tvaru písmene U. Spojovací kanály /12-15/ jsou připojeny k odpovídajícímu průchodu v jednom z uvedených podélných konců /5/, přičemž jeden ze spojovacích kanálů /15/ je připojen přímo nátrubkem /23/ a druhý ze spojovacích kanálů /12/ je připojen prostřednictvím trubního dílu /22/, který prochází otvory /11/ vstupního kanálu /14/ nebo kanálů, vřazeného nebo vřazených mezi tento konec /5/ a druhý spojovací kanál /12/. Trubní díl /22/ je uložen excentricky vzhledem k otvorům /11/. cze
Souběžný názevHeat-exchange apparatus
Další system.sel.j.B 60H 001/00 MPT
Další system.sel.j.F 24F 013/00 MPT
Další system.sel.j.F 28D 001/03 MPT
Další system.sel.j.F 28F 027/02 MPT
Osobní jm.-sekund.oBousquet Frédéric Le Mans (FR) p
Osobní jm.-sekund.oVšetečka Miloš Praha 2, Hálkova 212000 z
Korpor.,akce-sek.o.VALEO CLIMATISATION La Verriere (FR) m
Zdroj.pův.katalog.CZ ÚPV 20021016
Zdroj.pův.katalog.CZ OLA001 20031107
Sigla,sign.vlastn.OLA001 290782
Počet exemplářů1
Logická bázeB6
Katalogizátor20031107 SVK06 1847
Katalogizátor20060721 SVK06 1403